3 mars, 2017

Besök av Tomas Tobé och medlemslunch

tomas-o-camillaUnder tisdag hade vi fint besök av vår partisekreterare Tomas Tobé. Tomas och vår gruppledare Camilla Brunsberg besökte på förmiddagen arbetsförmedlingen för att få en bild av hur förvärvsfrekvensen  ser ut, alltså hur många som arbetar i Karlskrona kommun och då med särskilt fokus på de två områden som ses som utanförskapsområden i kommunen, Kungsmarken och Marieberg.

 Under en pressträff i Kungsmarkenpresenterade Tobé förslag som moderaterna lagt på riksplanet för en politik för fler i jobb och en möjlighet för människor att hitta en väg ut ur utanförskap. Mer om rapporten kan ni läsa här.

 På lokal nivå är vi övertygade om att vi måste ställa krav på alla som tar emot ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd. Kraven kan bland annat innebära att man måste delta i aktiviteter som annornas av arbetsmarknadsförvaltningen, praktik, språkundervisning. Kort och gott aktiviteter som gör dig anställningsbar.

Tomas Tobés besök avslutades med en alltid lika uppskattad medlemslunch.