28 april, 2020

”Viktigt att vi inte tar förhastade beslut”

Sophia Ahlin, 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, informerar efter sammanträdet den 27 april:

I dag på kultur- och fritidsnämnden yrkade vi Moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, återremiss på ärendet om att teckna avtal för nya Kulturskolelokaler på Pantarholmen.
Bakgrunden till detta är främst att kostnaden skenat iväg under processen, men också att det externa hyresavtalet innehåller för många frågetecken som vi i dag skickat med förvaltningen.
För oss moderater är det viktigt att alla fakta finns på bordet innan beslut kan tas och framförallt när det gäller så pass stora investeringar och utökade driftkostnader.
Vi saknar också i underlaget en helhetssyn för vad detta får för konsekvenser för kommunen som helhet med tanke på att vi går från att vistas i egna lokaler till att hyra externt. Till exempel; vilka konsekvenser det får för kommunen när det inte längre finns samordningsvinster mellan Kulturskolan och Estetiska programmet.
Vi vill också titta på möjligheten att låta Kulturskolan i större utsträckning inrymmas i det nya Kulturhuset på Stortorget.
Tyvärr fick vi inte gehör från styret för vårt återremissyrkande och ärendet ska nu vidare till fullmäktige för avgörande.

Det är tuffa tider nu för alla och kultur- och fritidsförvaltningen jobbar hårt med olika åtgärder för att mildra konsekvenserna av Corona. Vi har täta avstämningar för att kunna fatta beslut om stöd till våra föreningar. Det är därför extra viktigt att vi inte tar några förhastade investeringsbeslut nu som påverkar ekonomin negativt framåt.