23 april, 2020

Emina Cejvan informerar

Emina Cejvan, 2:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden informerar efter sammanträdet den 22 april.

Fokus för oss moderater på Arbetsmarknadsnämndens sammanträde i går var; riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2020.

Utöver riksnormen kan ekonomiskt bistånd lämnas för skäliga kostnader, vilket respektive kommun beslutar om. Förvaltningen har föreslagit några poster utöver riksnormen vilket vi tycker är för generöst. Vi ser istället att man ska vara restriktiv.

I de fall där Arbetsförmedlingen beviljar utbildning som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för sökande inom etableringen, ska ekonomiskt bistånd inte beviljas.