25 januari, 2024

111 nya lägenheter

Pressinfo från Carl-Göran Svensson, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
NU BLIR DET 111 NYA LÄGENHETER I GULLBERNA!
👇👇👇
✅ Nu har Gullbernahults fastighetsägare fått ett startbesked för att bygga 111 nya lägenheter i Gullberna. Det betyder att byggnationen kan komma igång inom kort.
💬 Det är med glädje att vi nu får 111 nya lägenheter i Karlskrona, säger Carl-Göran Svensson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
👉 Han tror att höga räntor och ökade kostnader har varit en bidragande orsak till att nyproduktion av lägenheter har avstannat. Samtidigt finns det ett behov av nya bostäder i Karlskrona eftersom några av kommunens större företag samt Marinbasen har meddelat att de tillsammans kommer att behöva göra cirka 5 000 nyanställningar fram till 2030.
💬 Att det nu byggs bostäder i Gullberna är mycket positivt och glädjande och det visar på att man tror på Karlskrona. Vi kommer att behöva många nya bostäder för att möta nyinflyttningen till kommunen, säger Carl-Göran Svensson.