5 februari, 2024

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV!

👉 ALLA BEHANDLAS LIKA
Förra veckan var en intensiv med många olika möten med allt från medborgarkontakter till mediakontakter. Jag blev lite besviken på en del av lokalmedia. Det är inte så att jag vill styra vad de skriver eller säger, men i någon mediekanal påstods att vi i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, behandlar en del ärenden utifrån kändisskap. Så är inte fallet eftersom alla behandlas lika.
Den media som påstod att det var kändis- eller kompisbeslut, har inte läst handlingarna tillräckligt rätt. För att inte gå runt problemet, så är det en privatperson, som bor i Stockholm, som har sökt förhandsbesked vilket är behandlat av nämnden som gett ett positivt besked det.
Viktigt att betona är, att det var en fullt enig nämnd som tog detta beslut. Nu har vi ett ärende om hur avloppsfrågan på denna fastighet ska lösas. Det finns ännu inga beslut tagna i ärendet, som fortfarande utreds av tjänstemännen på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Jag tycker att det är lite olyckligt att det i viss media framstår som att ärendet redan är beslutat.
Jag har alltid sagt att media är tredje statsmakten och så ska det också vara. Men i detta fall saknas det en del fakta.
Oppositionen, med Magnus Larsson i spetsen, påstår att det har betydelse vem som söker bygglov. Det är att sänka sig själv till en låg nivå och mycket anmärkningsvärt, tycker jag. Han har också sagt att det finns jäv i detta ärende, vilket inte är sant och jag tror inte att någon annan i nämnden tycker det. För mig är det viktigt att alla medborgare behandlas lika, oavsett vem man är. Det finns en lagstiftning som gäller för alla sökande. Sedan kan den tolkas på olika sätt och det har jag full respekt för.
✅ TRAFIKNÄMNDEN
På tisdag har vi sista sammanträdet med Trafiknämnden som nämnd. Beslut om den nya organisationen tas av Regionfullmäktige den 14 februari. På sista sammanträdet ska vi bland fatta beslut om en ny zonindelning för kollektivtrafiken i Blekinge. Varje kommun blir en zon och biljettförsäljning ombord försvinner. Detta innebär att förseningar, i samband med ombordförsäljning, försvinner. Vi inför Blippa, vilket innebär att kunden håller fram sitt bankkort mot validatorn i bussen. När detta blir klart kommer vi att få en smidigare hantering av biljetter och ett enklare system.
👉 UTVECKLING AV JÄMJÖ CENTRUM
På onsdag är jag inbjuden till Jämjö för att diskutera och informera om utbyggnadsmöjligheter på den gamla skoltomten. Det är ett stort tryck efter mindre hyreslägenheter i Jämjö. Det pågår nu ett arbete med att ta fram en detaljplan för den gamla tomten där Kyrkskolan låg. Planen är nu på väg fram för granskning i den kommunala hanteringen. Om det inte tillstöter några större problem under granskningen, kan planen i bästa fall vara antagen vid årsskiftet 2024–2025.
✅ INTERNT
I helgen hade vi moderater i Karlskrona, en konferens inför EU-valet med mera. Vi har diskuterade upplägg av valkampanjen och det politiska innehållet. Vi inledde med att Emma Svahn Nilsson, vår kso, berättade om de politiska frågorna i kommunen. Magnus Gärdebring berättade hur Moderaterna i Karlshamn planerar och genomför sina aktiviteter. Caroline Lindheimer och Dan Wolke berättade om olika aktiviteter som kan genomföras i valrörelsen. Dagen avslutades med att vice partisekreterare Karin Juhlin informerade om riksorganisationens upplägg inför EU-valet.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona