5 juni, 2020

Artikel i BLT, fredagen den 5 juni, 2020.

PRESSMEDDELANDE

Den politiska minoriteten sviker Holmsjö.

Den politiska ledningen har svarat på frågor jag ställt i kommunfullmäktige angående etablering av en bensinmack i Holmsjö. Svaren har varit: ”Vi jobbar med en lösning på problemet.” Tyvärr har de inte hittat någon lösning för en ny mack.

Vid dagens sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden framkom det att kommunens VA-avdelning kan tänka sig en bensinstation utanför vattenskyddsområdet, nedströms sjön Sillhövden, som ett bättre alternativ än nuvarande plats och en plats i Bakareboda.

Frågan som vi moderater ställer oss är: ”Varför har inte detta utretts?”

– Det hade ju varit lämpligt att kommunen tagit upp denna diskussion med olika bensinbolag, säger Carl-Göran Svensson 2:e vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Istället har man utrett en plats i Bakareboda som också ligger i ett vattenskyddsområde.

Carl-Göran Svensson anser att kommunen kan inte bara ta på sig rollen som myndighetsförvaltning, utan istället vara en rådgivande myndighet.

– Vi har antagit landsbygdsprogram som ska vara till för att utveckla landsbygden, tyvärr lever styrande minoritet inte upp till detta.

Kontaktperson:

Carl-Göran Svensson

2:e vice ordförande

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Karlskrona kommun

Mobil 0708- 44 19 00