2 juni, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Den 1 juni, 2020.

Tydligare direktiv

Förra veckan hettade det till lite i politiken, i frågan om vem som ska utföra provtagningen av Covid 19. Min uppfattning är att Ulf Kristersson har rätt när han kräver provtagning av fler personer. Regeringen skyller på regionerna, men då måste de också få direktiv från regeringen, och andra berörda myndigheter, för att kunna göra provtagningen.

Ett inslag i TV4 stärker min uppfattning. Redaktionen hade kontrollerat olika skrivelser och regeringsbeslut. Det visade sig att Löfvens regering inte har fattat de beslut som behövs, för att regionerna ska kunna genomföra provtagningen i större omfattning.

För oss som bor i Blekinge har smittspridningen ökat de senaste dagarna och det känns inte bra. Min uppmaning till alla är att vi måste hålla avstånd, tvätta händerna och undvika stora folksamlingar. Då kan vi kanske minimera smittan.

Kommunfullmäktige digitalt

I tisdags hade vi ett digitalt kommunfullmäktige i Karlskrona. Det fungerade bra, men det blev lite avslaget i debatterna. En stor fråga som behandlades var ett remissvar till Länsstyrelsen, angående utökat strandskydd i vår kommun. Länsstyrelsen vill utöka skyddet till 300 meter på land och även i havet. Samtliga partier, utom Miljöpartiet, anser att detta är fel väg att gå.

Vi moderater och övriga partier anser att Karlskrona kommun tar skada av ett utökat strandskydd. Jag anser att det är ett stort ingrep i äganderätten och konfiskering av mark, när man lägger ut strandskydd på jordbruksmark som är skyddat på annat sätt.

Brev till kulturförvaltningen

Ramdala/Sturkö Moderatförening har nu skickat ett namnförslag för en plats i Ramdala, intill den nya skolan. Förslaget kan du läsa här nedan.

Nu känns det som att sommaren äntligen är här med varmare temperaturer. Jag hoppas ni får en härlig vecka!

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare, Moderaterna Karlskrona.

 

Förslag på namngivning

Vid den nya skolan i Ramdala har det bland annat gjorts en konstnärlig utsmyckning. I samband med detta har den gamla gången från byn till kyrkan renoverats upp. Ett nytt grönområde med träd längs med stigen har gjorts i ordning. Vi anser att denna utsmyckning av platsen mellan skolan och kyrkan borde få ett namn.

På platsen som skolan är byggd, fanns det tidigare en fastighet som hette Klockaregården. Fastighetsbeteckningen på denna gård var Ramdala 34 -14 om vi har rätt uppgift. Det finns även en bäck som kommer norrifrån om E22:an. Den är idag delvis kulverterad under den tomt som skolan är byggd på och kallas för Klockarebäcken.

Vårt förslag, som har anknytning till tidigare bebyggelse är:

Klockarestigen

Det är vår förhoppning att kultur- och fritidsnämnden delar vårt förslag och namnger platsen.

Ramdala/Sturkö Moderatförening

Carl-Göran Svensson

Föreningsordförande