7 december, 2023

Carl-Görans måndagsbrev

FÖRRA VECKANS KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktige i Karlskrona har nu antagit Karlskronaalliansens budget för 2024 med planer 2025 och 2026. Det är en budget med framtidstro och utveckling av vår kommun.
I mitt inledningsanförande, under kommunfullmäktige förra veckan, tog jag bland annat upp följande:
✅ För att möta behovet från det lokala näringslivet kommer vi att skapa förutsättningar för att öka bostadsbyggandet genom nya villaområden. Redan nu arbetar vi med nya detaljplaner i flera olika områden och totalt är det 38 nya planer.
✅ Vi ska skapa förutsättningar för att ta fram bostäder i olika former. Det behövs för att möta de olika behov som uppstår när fler väljer att bosätta sig här.
✅ Bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder, kooperativa hyresrätter och bra boende för äldre kommer att behövas när ett flertal företag och myndigheter nyanställer femtusen personer fram till 2030.
✅ Vi vill att Länsstyrelsen ska involveras i ett tidigt skede, för samverkan vid planering av större projekt.
✅ Vi vill också satsa på en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen, goda kommunikationer och bra samhällsservice.
✅ Vi vill att varje kommuninvånare ska trivas och ges möjlighet till bekvämligheter och god boendemiljö.
✅ Översyn av miljöarbetet i kommunen. Idag har vi olika avdelningar som jobbar med miljö, vi vill utreda om det är möjligt att samordna detta på en förvaltning. Vi tror att det strategiska miljöarbetet och utförandet av miljöfrågor skulle vara bra om det samordnades.
✅ Att kommundirektören får i uppdrag att snabba på processen med bostadsbyggandet och alla förberedande insatser. ”En väg in” för att förenkla för den som ska bygga.
✅ Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får delegation att fatta beslut om nya detaljplaner.
✅ Att utreda möjligheten att kommunen får ett eget lantmäteri.
Därefter blev det en liten debatt med Magnus Larsson om hur detta ska ske. Tyvärr så har Magnus Larsson glömt bort att planering av bostäder och verksamhetsmark tar lite tid, men han kan vara lugn. Om marknaden vänder så kommer byggandet igång.
Vi har alla förutsättningar som behövs i Karlskrona för att lyckas med en växande industri och försvaret.
DEN HÄR VECKAN
I går måndag, var det ett besök på Länsstyrelsen om Blekinges bostadsmarknad. Det var diskussioner om trender och utmaningar och möjligheter på dagens bostadsmarknad.
Under tisdagen är det sammanträde med kommunstyrelsen i Karlskrona. Vi ska bland annat yttra oss över havsplanerna till regeringen, den del som berör södra Östersjön.
På onsdag har vi Regionfullmäktige där budgeten för regionen ska behandlas.
Torsdag är de sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vi får information om det pågående arbetet med; Bevarande- och utvecklingsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Vi kommer också ta beslut om ett föreläggande av en gammal ”skrot” i Jämjö.
På fredag är det sammanträde med Trafiknämnden. Om den nya organisationen för Region Blekinge går igenom på onsdagen, så är det sista sammanträdet med den gamla Trafiknämnden.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona