20 november, 2023

CARL-GÖRANS MÅNDAGSBREV

👉 ALLVARLIG MILJÖKATASTROF
Blekinge har utsatts för en stor miljökatastrof de senaste veckorna. Stora delar av kusten i västra Blekinge har förstörts av all den olja som flutit i land med spridning till stora områden. Med vindens hjälp kan den utgöra en större fara för kustremsan mot Hanöbukten och östra Blekinge. Vi vet i dag att många fartyg transporterar olja utanför vår kust.
Ryssland transporterar stora mängder olja utanför vår kust, som enligt uppgift sker med gamla fartyg som borde vara skrotade. Det är vanligt förekommande att Rysslands president Putin köper gamla fartyg från arabländerna.
Vi vet inte när nästa stora miljökatastrof inträffar. För att fler olyckor inte ska ske i framtiden, anser jag att Sveriges regering och länderna i Östersjöområdet, omgående bör förbjuda gamla fartyg som inte uppfyller kraven på säkra transporter av olja. Den senaste oljekatastrofen utanför Sölvesborg orsakades inte av ett ryskt fartyg, men vi vet alla att det finns ryska fartyg som trafikerar utanför vår Blekingska kust varje dag.
Sveriges regering bör, tillsammans med Danmarks och Tysklands regeringar, förbjuda fartyg som inte uppfyller kraven i MARPOL för att trafikera Östersjön.
✅ På Trafikverkets hemsida står följande att läsa:
”De flesta bestämmelser med syfte att skydda miljön som gäller sjöfarten är i grunden internationella. Den mest omfattande internationella konventionen för miljöskydd är MARPOL (The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) som beslutas av IMO. Detaljerade bestämmelser för att förhindra förorening från fartyg finns också i andra resolutioner och koder från IMO, rekommendationer från HELCOM liksom i EG-direktiv och –förordningar. Bestämmelserna har införlivats i svenska lagar, förordningar eller föreskrifter så att de blir gällande i Sverige.”
👉 MÖTE TRUMMENÄS
Jag vill tacka alla som kom till vårt informationsmöte, angående hur man ser på Trummenäs som ett av kommunens utvecklingsområden. Det var stor uppslutning med 35 personer som närvarade. Vi fick många förslag under mötet och jag fick dessutom synpunkter skickade till mig från de som inte kunde närvara. Nu ska vi se vad som kan förverkligas.
👉 DETTA HÄNDER I VECKAN
Måndag kväll: Ordförandeträff i Karlskronaalliansen.
Tisdag: Gruppmöte i Regiongruppen inför Regionstyrelsen.
Onsdag: Ärendeberedning inför decembersammanträdet med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Torsdag: Styrelsemöte i Karlskrona Baltic Port.
👉 MYCKET REGNANDE
Senaste veckan fick vi stora mängder med regn i vårt område och flera diken svämmade över. Det var vissa problem med trafiken när vägarna översvämmades. Jag fick vattenskador på mina rapsfält och förmodligen kommer det inte att gå att skörda hösten 2024. Dessutom har det blivit stora skador från gäss som betat av bladen på rapsplantorna. Det är aldrig roligt med dessa skador men det är bara att ta nya tag.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona