18 december, 2023

Carl-Görans måndagsbrev

✅ ETT ÅR GÅR SNABBT
Jag har nu varit ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett år. Ett år som vände i januari, när NKT meddelade att de ska bygga ett nytt torn och bygga ut fabriken. Plötsligt händer det som jag har hoppats på; att industrin utvecklas i kommunen. Senare under året meddelade fler företag, och även Försvarsmakten, att de ska utveckla sina verksamheter i Karlskrona.
Detta skapar ett flertal nya arbetstillfällen och kommunen gör nya detaljplaner för att möta den positiva utvecklingen. Just nu är det högkonjunktur i vår kommun, samtidigt som det är lågkonjunktur i övriga landet och i världen.
Kriget i Ukraina fortsätter och det är ett nytt krig på Gazaremsan. Världen har förändrats till en ohållbar situation med krig på olika platser. Vi har haft en hög inflation som påverkat priserna för konsumenterna och företagen. Detta har givetvis påverkat kommunernas möjlighet att utveckla. Riksbanken höjde inte räntan i november, vilket måste vara en signal på att man tror på lägre inflation. Med en stabil ränta på 3 till 3,5 procent, kommer investeringarna igång och investerarna vågar starta sina projekt.
Man kan nog påstå att byggmarknaden dog helt under året, med ovanstående förklaring. Vi måste få igång byggandet här i Karlskrona om vi ska kunna erbjuda bostäder till alla de människor som vi vill ska flytta hit. Jag anser att Karlskronahem måste börja bygga, annars finns risken att vi går miste om den här satsningen. Om Karlskronahem börjar bygga lägenheter så får vi även igång det privata bostadsbyggandet. Om företagen bygger torn och fabriksbyggnader, då måste det gå att bygga bostäder också.
Nu närmar vi oss 2024 och jag tror att det kommer att vända och att bostadsbyggandet kommer igång under nästa år. I Karlskrona är vi väl förberedda med 38 detaljplaner som är under utarbetning och 2 800 bostäder i nya detaljplaner som kan börja byggas i närtid.
✅ TRÄFF MED RAMDALA IF
I veckan hade jag och Christopher Larsson en träff med Ramdala IF, angående deras satsning på ett All-aktivitetshus vid deras idrottsanläggning i Säby. Det var ett konstruktivt möte där idrottsföreningen (som är ansvarig för projektet) vill satsa på en byggnad för idrottsaktiviteter, med mera, för de boende i närområdet. De fick ett positivt svar från oss och kan nu gå vidare med projektet. Kommunen kommer att stötta dem med att ändra detaljplanen så att det går att utveckla området med deras satsning.
✅ KOMMUNFULLMÄKTIGE PÅ TORSDAG
På torsdag är det årets sista sammanträde med kommunfullmäktige. Då kommer det att bli prisutdelning i form av idrottspriset, kulturpriset och folkhälsopriset. Det är alltid lika spännande att få reda på vilka pristagarna är och de har alla gjort en stor insats för vår kommun på olika sätt.
👉 Vi ska också fatta beslut om ordningsstadgan och nya regler för torghandeln. De nya reglerna har uppdaterats och anpassats för dagens förhållanden och följer den lagstiftning som gäller idag.
👉 I övrigt består den här veckan av lite glöggmingel och möten med företagare och medborgare i vår kommun. Hemma på gården blir det leverans av potatis till stärkelsefabriken i Mjällby.
🎄 Nu närmar sig julhelgen och jag hoppas att ni alla får lite ledighet och kan njuta av helgdagarna. Med det här årets sista måndagsbrev, vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona