15 mars, 2022

ALLVARLIGT NÄR STYRET INTE VERKSTÄLLER FATTADE BESLUT!

Insändare av Camilla Hansson, ledamot i äldrenämnden och kommunfullmäktige. I SYDÖSTRAN I DAG!
🔷 När ett beslut fattas på demokratiskt sätt i vårt kommunfullmäktige, då ska också det beslutet verkställas. Det är alarmerande att det svaga minoritetsstyret inte ser till att demokratin har sin gång.
🔷 Behovet av trygghetsboenden i Karlskrona är stort. Redan i maj 2016, fattades beslut i kommunfullmäktige om att ett trygghetsboende skulle byggas i centrala Rödeby. Sedan dess har inte mycket hänt när det gäller just trygghetsboende. Trots att det har gått nästan sex år.
Därför ställde jag frågan till kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero (S) under senaste sammanträdet med kommunfullmäktige;
Varför har du inte sett till att trygghetsboendet har byggts?
Svaret jag fick av Sandra Bizzozero var luddigt och lätt arrogant. Därför vill jag genom den här insändaren, försöka få svar på varför det svaga minoritetsstyret inte har agerat efter beslutet togs.
🔷 Förslaget om att bygga ett trygghetsboende i Rödeby grundades i en motion som var inlämnad till kommunfullmäktige. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande var därför berättigad så här nästan sex år senare. Vad hände?
Sandra Bizzozeros svar var att det har byggts ett särskilt boende på Movägen, det vill säga; etapp ett som invigdes i höstas.
Särskilt boende och trygghetsboende är inte samma sak och det borde Sandra Bizzozero veta.
Mellanboendeformer (det vill säga bra boende för äldre) är eftertraktade i kommunen. Och om man tittar på demografin, kommer det att behövas fyra nya boenden i Karlskrona kommun fram till år 2035. Därför är det oroväckande att det ännu inte har planerats för trygghetsboende i Rödeby.
🔷 Men det som är mest skrämmande är att de beslut som är fattade i fullmäktige, inte verkar ha någon betydelse för det svaga styret. Så återigen ställer jag frågan till dig Sandra Bizzozero; Varför tar du inte ditt ansvar och ser till att beslutet att bygga trygghetsboende i centrala Rödeby verkställs?
Camilla Hansson (M) ledamot i äldrenämnden och kommunfullmäktige i Karlskrona