17 mars, 2022

Camilla informerar från kommunstyrelsen!

Camilla Brunsberg, 2: vice ordförande i kommunstyrelsen, informerar från sammanträdet den 15 mars.
✅På kommunstyrelsen hade vi stort fokus på trygghet. Säkerhetsavdelningen presenterade sitt arbete med EST, effektiv samordning för trygghet. Vi har infört ett digitalt rapporteringsverktyg för att snabbt kunna analyser problembilden och sätta in resurser där de behövs. Detta är extra angeläget nu när vi får våra trygghetsvärdar på plats och fältgruppen utökar sitt arbete. I det trygghetsskapande arbetet är vi överens om att utöka underhållet på våra skolor för att skapa en trygg skolmiljö. Tyvärr drar just det arbetet ut på tiden och skulle redan ha påbörjats. Därför lade vi moderater ett yrkande tillsammans med Kristdemokraterna. Kommundirektören får nu i uppgift att återkomma med förslag för finansiering senast i juni.
✅Lång tid har det även tagit för ärendet om bostadsgaranti för studenter. I september förra året lade vi moderater tillsammans med Kristdemokraterna ett nämndinitiativ om att införa bostadsgaranti för studenter. Kommunstyrelsen skulle ha hanterat ärendet senast i november, men så blev det alltså inte. Nu har man skjutit fram tiden och kommundirektören ska återrapportera i maj.
✅Heltid som norm är en fråga som har diskuterats sedan 2016 och då togs också beslutet. Alla partier var överens om att kommunens anställda ska ha en heltidstjänst i grunden, även om de väljer att gå ned i arbetstid. Men det här har tagit tid, trots att arbetet började under 2017, är det fortfarande inte klart. Om alla kommunanställda kan erbjudas en heltidstjänst, då blir vi en attraktiv arbetsgivare.
✅Under ärendet om mobilitetsstöd, lade vi tillsammans med KD, en tilläggsattsats. Ärendet handlar om ett avvisande av en ansökan och här anser vi att det behöver utreds om Karlskrona kommun har möjlighet att införa den här typen av stöd. Enkelt förklarat betyder det; att en person med funktionsnedsättning ska kunna söka ekonomiskt stöd för att skaffa ett anpassat motorfordon som komplement till färdtjänst. Här yrkade vi att funktionsstödsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att införa mobilitetsstöd i Karlskrona kommun och vi vill ha svar senast i juni.
✅Kommunstyrelsen fattade också beslut om ett nytt villaområde i Jämjö, med plats för 15 villor. Det är stor efterfrågan på tomter i hela Karlskrona och därför var det här beslutet positivt.
✅Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om att anställa Mats Barvesten som ny näringslivschef. Han kommer närmast från Spotify och börjar i maj. Vi välkomnar Mats som ny näringslivschef i kommunen.