12 september, 2019

Äpplen från Sturkö eller vindruvor från Sydamerika?

Så här vill vi Moderater att kommunen ska agera vid inköp av de livsmedel som används i de kommunala köken. Och under torsdagen lämnade vi in en motion om just inköp av livsmedel. Så här skrev vi i vår pressinformation:

Karlskrona kommun är en av de större aktörerna, vad gäller inköp av livsmedel i kommunen. Genom att ha en bra och väl genomtänkt strategi för inköp och upphandling, premieras livsmedel som är producerade under önskade förhållanden.

Det främsta kravet vi bör ställa vid upphandling av livsmedel är, att det är producerat i överensstämmelse med svensk lag vad gäller djurskydd och miljökrav, säger Morgan Kullberg (M), ledamot i kommunfullmäktige.Genom att tillämpa dessa regler, säkerställer man maten samt att mer närproducerade livsmedel köps in. I förlängningen ger det positiva effekter för företagandet i vårt närområde samt att landskapet hålls öppet för attraktiva livsmiljöer.Att vidhålla en särskild procentsats för inköp av ekologiska livsmedel kan leda till en målkonflikt vad gäller inköp enligt svensk lag. Därför bör livsmedel, producerade i Sverige, prioriteras före ekologiska produkter från utlandet där så är möjligt.  

 

Genom att handla livsmedel som är producerade i närområdet, gynnas det lokala näringslivet. Finns det dessutom eklogiska produkter lokalt odlade, så är det ännu bättre, anser Moderaterna. Detta kommer att leda till mer svenskt kött i våra kök, på samma sätt som Alliansen i Göteborg redan har gjort.

För oss moderater är det självklart att det är bättre att köpa äpplen från Sturkö, istället för vindruvor från Sydamerika, säger Camilla Brunsberg (M) oppositionsråd.Moderaterna i Karlskrona, kommer nu att lämna in en motion med partiets förslag. Dessa är:

Att upphandling av livsmedel sker i enlighet med svenska krav, vad gäller djurskydd och miljökrav.

Att inga ekologiska livsmedel köps in från utlandet, om en motsvarande svensk produkt finns att tillgå, även om den inte är ekologiskt certifierad.

Att svenska livsmedel i första hand ska köpas in från närområdet, oavsett om de är ekologiska eller konventionellt framställda.

Från BLT den 12 september:

http://www.blt.se/karlskrona/motion-narodlat-for-ekologiskt/