11 augusti, 2017

Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

Det finns 130 utanförskapsområden där färre än hälften i arbetsför ålder arbetar. Två av dem ligger i Karlskrona. En miljon människor är bidragsberoende i Sverige. I Karlskrona lever drygt 700 hushåll på försörjningsstöd. Efter åtta år i Sverige har bara var fjärde nyanländ

heltidssysselsättning. Av de vuxna som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige har hälften en utbildning som motsvarar grundskolan. Ska Sverige och Karlskrona klara denna svåra uppgift vi står inför krävs det fler jobb men också tydliga krav. Alla som kommer till Karlskrona ska delta i språkstudier, utbildning och arbete. Vi kommer att ställa krav på att de som bor i Karlskrona ska försörja sig. Vi moderater accepterar inte att någon väljer bort att bidra. Därför kräver vi moderater i Karlskrona följande:

• Försörjningsstöd ska ej beviljas till personer som inte aktivt deltar i utbildning eller arbetsinsatser.

• SFI, Svenska för invandrare och samhällsorientering, ska vara obligatoriskt för nyanlända, för att få tillfälligt uppehållstillstånd och för att få ta del av det tillfälliga försörjningsstödet.

• För de som inte lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden ska det krävas att man deltar i arbetsinsatser som utvecklar kommunen inom välfärden eller i insatser som håller vår kommun snygg och ren. Alla ska bidra på något sätt.

 Camilla Brunsberg(M), gruppledare och oppositionsråd