12 oktober, 2017

Årlig höjd bensinskatt

Hittills har skatterna på bensin och diesel höjts tre gånger på tre år och fler höjningar är att vänta. Vid årsskiftet höjdes bensinskatten med 24 öre per liter. Därutöver har S-MP regeringen beslutat om en automatisk årlig uppräkning av skatten långt över vad som krävs av prisutvecklingen, denna uppräkning sker utan att frågan först debatterats och beslutats i riksdagen. Från och med i år räknas skatten upp årligen med konsumentprisindex plus två procentenheter. Närmare en miljon hushåll i landet kör mer än 2 000 mil per år. De får med regeringens bilpolitik betala uppemot 1 800 kronor mer i skatt på bensin och diesel per år visar siffror från Skattebetalarnas förening. I Blekinge län får närmare 18 000 hushåll med bil och med ovannämnda körsträcka betala runt 1 800 kronor mer i skatt per år som resultat av regeringens skattehöjningar på bensin och diesel. Det är orimligt att människor som är beroende av bil för sin försörjning och för att klara vardagsbestyren ska  betala för regeringens bidragshöjande politik. En så kraftig höjning av bensinskatten får konsekvenser i ett glest befolkat land som Sverige.Många företag får högre kostnader. Sveriges konkurrenskraft försämras vilket leder till färre jobb. Dessutom blir det märkbart dyrare för enskilda hushåll och individer. För att minska fordonens miljöpåverkan bör fokus istället ligga på teknikutveckling,biobränslen och omställning av fordonsflottan. Vi moderater vill avskaffa regeringens automatiska och årliga uppräkning av drivmedelsskatterna och genomföra en bilpolitik som gör det lättare att leva varthelst man bor i landet.

Gustav Nilsson Riksdagskandidat (M)