30 oktober, 2017

Regeringen är för passiv ,en lagändring måste till.

(S)veket mot personer med funktionsnedsättning LSS och rätten till personlig assistans infördes 1994 av en borgerlig regering. Detta var en frihetsreform som gav många personer med funktionsnedsättning ett värdigt liv. En viktig reform som nuvarande S-MP regering är på väg att rasera. Enligt nyhetsrapporteringen avslås c:a 80 procent av alla ansökningar om personlig assistans, reglerna har skärpts kraftigt.Direktiven till denna skärpning är givna av den socialdemokratiskt ledda regeringen. Många drabbade familjer känner idag stor oro och uppgivenhet inför framtiden. En svag grupp i samhället har fått det ännu besvärligare genom regeringens agerande.Regeringen har lovat förbättringar men ingenting händer. Dessutom lägger nu staten över ett större ansvar på kommunerna för att komma ifrån en stor del av kostnaderna för denna grupp. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att så många ansökningar om personlig assistans avslås eller att assistanstimmar minskas. Detta kan inte fortsätta. När är regeringen beredd att göra en lagändring så att fler personer med funktionsnedsättningar får ett värdigt liv?

Gustav Nilsson Riksdagskandidat (M)