28 november, 2018

Budget 2019 med ekonomiska förutsättningar för 2019-2021

Moderaterna Karlskrona har nu presenterat sin budget för 2019 samt strategisk plan med ekonomiska förutsättningar för 2019-2021.

Vi vill satsa på fler bostäder i attraktiva livsmiljöer, jobben ska bli fler och det ska sjuda av liv och aktiviteter. Våra skolor ska vara kunskapsbaserade och ge varje barn möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga och nå sin fulla potential, vi vill därför bl.a. satsa 365 Mkr på skolan, varav 192 Mkr ska gå till en ny grundskola i centrum. Karlskrona ska vara en trygg kommun med bra förutsättningar för människor att utvecklas i, och välfärden ska vara tillgänglig för de som behöver den och hålla hög kvalitet.

För Moderaterna i Karlskrona är det en självklarhet att alla våra kommuninvånare ska få en god service och omsorg. Det förutsätter att vi hanterar vår ekonomi ansvarsfullt och med stor noggrannhet. För att vår kommun ska uppnå en sund och hållbar ekonomi, får det inte finnas utrymme för misskötsel eller misshushållning av våra gemensamma resurser. Vi ska ha starka och tydliga rutiner – på så sätt får vi en effektiv kommun med en budget i balans.

Vår budget 2019 med bilagor (ekonomiska ramar och investeringsbudget) finns under fliken ”Vår politik”.