19 november, 2018

Ledamöter i nämnder och kommunala bolag

På gårdagens gruppmöte med Moderaternas kommunfullmäktigegrupp klubbades våra ledamöter i nämnder och kommunala bolag för den nya mandatperioden.

Arbetsmarknadsnämnden

Emina Cejvan, andre vice ordförande

Julia Melander, ledamot, ersättare arbetsutskottet

Gustav Nilsson, ledamot

Lindy Olofsson, ersättare

Narina Grigoriyants, ersättare,

Johan Åkesson, ersättare

Drift- och servicenämnden

Hanna Ekblad, andre vice ordförande

Johan Hjortsberg, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

Thomas Zeidler, ledamot

Birgitta Gamelius, ersättare

Lotta Hauffman, ersättare

Gustaf Nilsson, ersättare

Funktionsstödsnämnden

Anders Ovander, gruppledare, ersättare i arbetsutskottet

Charlotta Sahlin, ledamot

Gerd Sjögren, ersättare

Per-Erik Karlsson, ersättare

Ulf Danielsson, ersättare

Marie Meijer Dahl, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden

Sophia Ahlin, andre vice ordförande

Torsten Palmgren, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

Annika Hansson, ledamot

Thomas Zeidler, ersättare

Josef Nilsson, ersättare

Anders Chronvall, ersättare

Kunskapsnämnden

Emma Swahn Nilsson, andre vice ordförande

Bengt Fröberg, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

Philip Årmann, ledamot

Eva Ottosson, ersättare

Ola Palmgren, ersättare

Adam Liedholm, ersättare

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Carl-Göran Svensson, andre vice ordförande

Velia Ekström, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

Thomas Nilsson, ledamot

Malin Klintin, ersättare

Anna Stridsjö, ersättare

Svetlana Leuchuk, ersättare

Socialnämnden

Morgan Kullberg, andre vice ordförande

Caroline Wessel, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

Katarina Nordin, ledamot

Anders Jonasson, ersättare

Anders Mikler, ersättare

Lotta Hauffman, ersättare

Valnämnden

Anders Ovander, vice ordförande

Birgitta Gamelius, ledamot

Mats Mårtensson, ersättare

Äldrenämnden

Jan-Åke Nordin, andre vice ordförande

Camilla Hansson, ledamot, ersättare i arbetsutskottet

Sigrid Johansson, ledamot

Marianne Nordin, ersättare

Björn Liljekrantz, ersättare

Katarina Nordin, ersättare

Räddningstjänsten

Bengt Fröberg, andre vice ordförande

Johan Hjortsberg, ersättare

Överförmyndarnämnden

Velia Ekström, vice ordförande

Torsten Palmgren, ersättare

Affärsverken

Lars-Göran Forss, vice ordförande

Charlotte André, ersättare

Karlskronahem

Anna Ottosson, vice ordförande

Karin Brunsberg, ledamot

Peter Glimvall, ersättare

Kruthusen

Jan Lennartsson, vice ordförande

Mattias Liedholm, ersättare

Moderbolaget

Jan Lennartsson, vice ordförande

Julia Melander, ledamot

Michael Thurbin, ersättare

Personaldelegation

Sophia Ahlin, vice ordförande

Lokala Brå

Sophia Ahlin, vice ordförande

Folkhälsorådet

Sophia Ahlin, vice ordförande

Annika Hansson, ledamot

Kulturhuset styrgrupp

Jan Lennartsson, ledamot

Sophia Ahlin, ledamot

Kommunstyrelsens arvodesberedning

Gustav Nilsson, ledamot

Karlskrona Baltic Port

Camilla Brunsberg, ledamot

Kommunalförbundet Sydarkivera

Philip Årmann, ersättare

Utveckling i Karlskrona AB

Camilla Brunsberg, vice ordförande

Michael Thurbin, ersättare

Stipendiedelegationen Högskolestuderande

Peter Glimvall, andre vice ordförande

Finsam

Morgan Kullberg, ersättare

Blue Science Park

Camilla Brunsberg, ledamot

Carl-Göran Svensson, ersättare