21 december, 2021

Camilla Brunsberg informerar…

…från årets sista sammanträde med kommunstyrelsen, tisdagen den 30 november.
✅ BOSTADSGARANTI FÖR STUDENTER
I september la vi moderater, tillsammans med Kristdemokraterna, ett nämndinitiativ om att införa bostadsgaranti för studenter. Detta förslag hade vi säkrat stöd för både hos Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Eftersom oppositionen har majoritet i kommunstyrelsen blev det ett skarpt uppdrag. På tisdagens sammanträde fattade vi beslut om hur arbetet ska gå till. Kommunledningen kommer nu att jobba för att detta fullt ut ska kunna införas senast hösten 2024. Detta är viktigt för att Karlskrona ska kunna vara attraktivt. Vi är en residensstad med fina utbildningsmöjligheter eftersom vi har både BTH, vår världsledande högskola, samt Hyper Island. Självklart ska vi som kommun möta upp för att göra vår stad attraktiv för våra studenter. Jag är stolt över att vi i oppositionen har ett konstruktivt samarbete. Vi moderater samarbetar med Kristdemokraterna, vi lägger fram förslagen tillsammans, jag har överläggningar med övriga oppositionspartier och vi kan som en stark och samlad opposition göra skillnad.
✅ BRYGGAN I HALLARUMSVIKEN
Den fina ångbåtsbryggans frånvaro vid badplatsen i Hallarumsviken har blivit en följetong. De politiska besluten från minoritetsstyret har uteblivit, precis som bryggan. Men nu är det dags att återställa bryggan! Vi moderater och Kristdemokraterna agerade i går på kommunstyrelsen. Vårt förslag var också förhandlat och klart med övriga oppositionspartier, vilket betydde att vi visste att vi skulle få igenom förslaget. Bryggan ska vara i fullt bruk till sommaren 2022 och den ska även vara tillgänglighetsanpassad. Bryggan är viktig för invånarna i Jämjö och för alla dem som åker till Hallarumsviken för att bada. Det är inte rimligt att det ska ta så här lång tid utan att något händer. Nu har vi i den ”styrande oppositionen” återigen tvingat fram viktiga beslut och det svaga minoritetsstyret måste agera.
✅ BLEKINGE MUSEUM
För oss moderater är historia, kultur och museer viktiga inslag för att stärka vår kommuns attraktionskraft. Vi har alltid varit aktivt pådrivande i dessa frågor och vi har alltid jobbat för att synliggöra vårt världsarv. Vi moderater såg också till att vi kunde bygga ut Marinmuseum med Ubåtsmuseum 2014. Därför är det också självklart för oss att ställa oss bakom att Blekinge museum får extra resurser för att klara sin verksamhet. Kultur och historia stärker människors möjligheter att leva ett rikt liv och därför prioriterar vi moderater kulturen i Karlskrona.
✅ATTRAKTIVA BOSTÄDER
Vi fattade också beslut om att påbörja saneringen av Hattholmen. VI moderater har initierat och drivit på byggnation av Pottholmen som nu sakta men säkert håller på att växa fram. Nästa stadsdel som ska bebyggas är Hattholmen. Vår kommun behöver fler attraktiva bostäder och det kommer vi moderater alltid att vara en garant för.. Trettio miljoner kronor avsatte vi i går på kommunstyrelsen, för att äntligen kunna påbörja saneringen av Hattholmen.
✅ DIGITALA MÖTEN OCH GOTT SAMARBETE
Sist men inte minst, vi har ett konstruktivt samarbete i den moderata och kristdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen. Nu när vi jobbar digitalt använder vi Teams, Messenger, Zoom och vanlig mobiltelefon. Tillsammans jobbar vi för att stärka Karlskrona. På bilden ser ni oss på vårt digitala gruppmöte under tisdagen.
Moderatgruppen i kommunstyrelsen, via
Camilla Brunsberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen