2 november, 2017

Camilla informerar om Östersjöhallen, lönerna och skolan

Bästa moderatmedlem!

Det har varit ett par intensiva veckor i lokalpolitiken i Karlskrona och på riksnivå. Jag är övertygad om att inriktningen på vår nya politik som vi klubbade igenom på partistämman har blivit tydlig för våra medborgare och att det blev en omstart för partiet med en ny partiordförande, vilket har gett oss mycket bra opinionssiffror i de sista opinionsundersökningarna. Valet avgörs på valdagen, så nu är det bara att fortsätta jobba i denna riktning. Det har varit lite kaosartat på lokalnivå och mycket i kommunen är i gungning. Jag ska försöka göra en kort sammanfattning kring Östersjöhallen, lönegate och våra krafttag för att rädda skolan i Karlskrona och annat smått och gott.

Östersjöhallen och anmälning till revisorerna:

Vi moderater har gjort en anmälan till revisorerna gällande den politiska hanteringen av upphandlingen av Eventarenan. Det hela började med ett citat i en intervju i P4 Blekinge där kommunalrådet pekar ut ett företag som en möjlig byggare av Östersjöhallen. Kommunalrådet anmäler sedan jäv i ärendet och har inte deltagit i besluten kring den nya arenan men nu framkommer det uppgifter om att han själv säger att han varit delaktig i förhandlingar gällande saneringskostnader. Det finns dessutom företagare som upplever att upphandlingsförfrågan var skrivet så att ett enskilt företag skulle gynnas. Dessutom följs inte Kommunstyrelsens beslut gällande maxkostnad för sanering i upphandlingsunderlaget, och nu finns det indikationer på att saneringskostnaderna kommer att bli de dubbla. Ord står mot ord, mellan tjänstemän och politiker, vem som har gett order om att ta bort maxkostnaden i upphandlingsunderlaget. Vi moderater anser att det inte får finnas några oklarheter kring kommunens upphandlingar och affärer med andra aktörer och att vi måste få reda på vad som hänt. Därför vill vi nu att Kommunrevisionen granskar hur den politiska ledningen hanterat hela den här upphandlingen och reder ut alla de frågetecken som finns.

#Lönegate:

Vi moderater lyfte frågan under våren 2017 på kommunstyrelsens arbetsutskott gällande att det skulle ha betalats ut felaktiga löner och fick då bekräftat att felaktiga löner betalats ut redan under 2016. Man borde självklart ha dragit i handbromsen direkt när detta kom fram. Inte ens idag kan man garantera att rätt löner betalas ut. Jag har frågat hur lång tid det kommer att ta innan man kan garantera att rätt löner betalas ut. Min bestämda uppfattning är att man borde ha dragit i handbromsen direkt när detta blev känt, och att det är oacceptabelt att man ännu inte fått rätsida på löneutbetalningarna. Jag har begärt att vi på Kommunstyrelsens arbetsutskott ska få en regelbunden avrapportering, och att detta måste hanteras omedelbart.

Förra veckans kommunfullmäktige:

På förra veckans kommunfullmäktige gjorde alla moderata ledamöter i talarstolen ett fenomenalt arbete i debatten. Till exempel ställde Morgan Kullberg styret till svars för varför de prioriterar att betala pengar för att EU-migranter ska få tak över huvudet när de vistas i vår kommun istället för att prioritera utredningar av utsatta barn och det förebyggande arbetet mot våldsutsatta kvinnor. Emma Stjernlöf ställde socialdemokraterna till svars för att kommunen numera får betala vite för att man inte erbjuder funktionsnedsatta den service de har rätt till. Emina Cejvan frågade styret hur de såg på det försämrade företagsklimatet. Själv hade jag en interpellationsdebatt med Kommunalrådet Patrik Hansson gällande de ekonomiska förutsättningarna för skolan.

Avslutningsvis skolan:

Den absolut största konfliktytan just nu är de ekonomiska resurserna till skolan. Allt färre barn går ut grundskolan med godkända betyg, och besparingarna är enorma. Endast 78 procent av eleverna som går ut nian klarar kunskapskraven och endast 74 procent av gymnasieeleverna går ut gymnasiet med godkänd examen efter 4 år. Redan efter år 6 i grundskolan är det 18 procent av eleverna som inte klarar kunskapskraven i grundskolan. Just nu har man dragit ner på 68 tjänster inom skolan, och man klarar ändå inte av att hålla budget. Barngrupperna i förskolan ska utökas till 22 barn. Så här skriver skolan i sin uppföljning: ”Som framgår ovan beräknades det vara 300 fler barn och elever i verksamheten 2017 jmf 2016 som skulle hanteras inom i stort sett oförändrade budgetramar”.

Därför begär vi moderater att det ska göras konsekvensanalyser och göra ombudgeteringar för skolan inför 2018. Jag var tydlig i talarstolen, om det inte blir förändringar för skolan i Karlskrona, så kommer vi moderater att varje dag, varje vecka och varje månad fram till valet vara som en blåslampa på det socialdemokratiskt ledda styret för att skolan i Karlskrona ska få bättre förutsättningar.

Det lönar sig att ligga på i opposition. Nu har styret äntligen tagit sitt förnuft till fånga efter en lång och ihärdig påtryckning från oss i oppositionen angående utbyggnaden av gymnastikhallen. Beslutet om en investering för gymnastikhallen blir nu i november.

Avslutningsvis vill jag önska alla ett härligt höstlov och en skön och avkopplande allhelgona helg.

Med vänlig hälsning
Camilla Brunsberg, oppositionsråd Karlskrona