30 oktober, 2017

Tar det socialdemokratisk ledda styret i Karlskrona kvinnofriden på allvar?

Karlskrona har undvikit att svara på den nationella Kvinnofridsbarometern från Unizon, kvinnojourernas riksorganisation, de båda senaste gångerna 2015 och 2017. Detta är ett tecken på att man inte vill skylta med sitt förmodat dåliga resultat utan vill gömma sig i ovissheten. Detta står i skarp kontrast till vår grannkommun Ronneby, som aktivt satsat på kvinnofrid vilket också visar sig i en placering i den absoluta toppen av rankningen. Att deltaga och svar på Kvinnofridsbarometern skulle ge oss en tydlig indikation på hur Karlskrona arbetar med och skyddar våldsutsatta kvinnor. Detta område, likt alla andra, kräver en uttalad viljeinriktning och satsningar för att nå önskvärt mål. Vi Moderaterna har flera gånger visat att vi har denna vilja.

Mycket av arbetet med att skydda och hjälpa våldsutsatta kvinnor sker genom vår lokala kvinnojour. Dessa gör ett fantastiskt arbete men ett av deras stora bekymmer är bristen på boende för de kvinnor som väljer att bryta upp från ett destruktivt förhållande där olika typer av våld förekommit. Dessa kvinnor behöver boende när de efter den akuta fasen i skyddat boende ska starta om sitt liv. Det är särskilt viktigt att utslussandet kan ske snabbt när det är barn med i bilden. Barn behöver kunna umgås med kamrater, vilket inte kan ske i ett skyddat boende utan att skyddet röjs. Våldsutsatta kvinnor borde vara en prioriterad grupp på boendemarknaden och vi vill att kommunen intensifierar arbetet med att hitta bostäder till dessa kvinnor som lämnar ett förhållande av våld.

Arbetet mot våld i nära relationer kräver öronmärkta resurser och en uttalad vilja att motverka våldet. Bedömningen är att det skulle krävas en grupp med fyra tjänster för att arbetet ska kunna ske effektivt. Socialförvaltningen gör så gott de kan med tilldelade resurser men det räcker inte. Arbetet kan inte bara ske reaktivt utan måste även vara preventivt och inriktat mot våldsverkarna för att vara långsiktigt. Karlskronas Kommunfullmäktige och dess Socialnämnd har röstat igenom en motion som föreskriver just skapandet av en sådan grupp som ska arbeta mot våld i nära relation. Tyvärr väntar vi fortfarande på resurser för att detta ska ske. Vi Moderater kräver att arbetet mot våld i nära relationer prioriteras och att en grupp som arbetar emot detta skapas omgående.

Morgan Kullberg (M)
2:e vice ordförande Socialnämnden

Camilla Brunsberg (M)
Oppositionsråd