11 oktober, 2017

Camilla informerar om skola, partistämma och delårsbokslut

Ikväll tar jag tåget till Örebro för att delta på vår partistämma. Det ska bli fantastiskt kul, framförallt ska det bli spännande att hantera alla de förslag som min reformgrupp ”Trygghet att lita på” har tagit fram. Själv har jag varit drivande kring frågor som berör migration, där jag anser att vi måste ha en reglerad invandring med ordning och reda i migrationspolitiken. En annan viktig fråga för mig har varit skärpta krav på att bli svensk medborgare och jag hoppas och tror att partistämman kommer att anta vårt förslag om skärpta krav på medborgarskap, som innebär krav på kunskaper i svenska språket och kunskapskrav kring hur samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter det innebär att vara svensk medborgare och krav på att kunna försörja sig själv. Andra bra och nödvändiga förslag från reformgruppen är skärpta lagkrav, att straffrabatten måste avskaffas och kraftiga anslagsökningar till försvaret. Jag är stolt över hela vår proposition ”Trygghet att lita på”, och tacksam över att ha fått förmånen att jobba med dessa frågor under året. Nu ska det bli extra kul att se till att de blir hela partiets förslag och verklighet. Själv sitter jag med i utskottet ”Lag och ordning” på partistämman. Extra roligt är det att Gunnar Strömmer, som jag lärt känna under året i och med att vi båda var ledamöter i reformgruppen, nu har blivit vår partisekreterare. Gunnar har starka band till Karlskrona så jag tänkte passa på att bjuda ner honom till Karlskrona och Blekinge när vi ses på partistämman.

Igår på Kommunstyrelsen klubbades besparingskrav om drygt 50 miljoner kronor på skolan, socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen trots att prognosen för kommunen är ett plusresultat.
Efter en historiskt hög skattehöjning om cirka 75 miljoner kronor årligen misslyckas det socialdemokratiskt ledda styret med kommunens viktigaste uppdrag, välfärden och skolan. Endast 78 procent av eleverna som går ut nian klarar kunskapskraven och endast 74 procent av gymnasieeleverna går ut gymnasiet med godkänd examen. Efter år 6 i grundskolan är det så mycket som 18 procent av eleverna som inte klarar kunskapskraven i grundskolan.

”Välfärdsverksamheterna ska hålla hög klass i nationella jämförelser och andelen elever som klarar kunskapskraven ska öka”. Två fina och välformulerade mål, men båda får icke godkänt i delårsbokslutet.
Det största problemet med socialdemokraterna är inte deras iver att höja skatten utan att de bortprioriterar kvalitén i välfärden och vänder kärnverksamheten ryggen. Mandatperioden har handlat om att kraftfullt höja skatten, taffliga och dåligt skötta upphandlingar, segdragna försök att få fram beslutsunderlag för att sälja kommunala fastigheter utan att ens lyckas komma till beslut om hur de ska göra angående fastighetsförsäljningen, löst prat om att bygga kommunala hyresfastigheter utan att det har blivit någon verkstad samtidigt som de underbudgeterar både skola, socialförvaltning och omsorg till funktionsnedsatta. Med chockskattehöjning och förmånlig ränta som utgångspunkt väljer socialdemokraterna med sina båda stödpartier att montera ned välfärden och man går absolut hårdast åt skolan. Just nu har man dragit ner på 68 tjänster inom skolan, och man klarar ändå inte av att hålla budget. Barngrupperna i förskolan ska utökas till 22 barn.

Så här skriver skolan i sin uppföljning: ”Som framgår ovan beräknades det vara 300 fler barn och elever i verksamheten 2017 jmf 2016 som skulle hanteras inom i stort sett oförändrade budgetramar”. När skolan har denna extremt låga måluppfyllnaden kräver socialdemokraterna att rektorerna och lärarna ska klara av att ta in 300 fler barn i verksamheten och samtidigt sjösätta stora besparingar. Det är ett hån mot alla de lärare och vuxna som jobbar och sliter för att alla barn och elever ska få en bra och värdig skolgång i vår kommun.

Med denna bakgrundsbeskrivning vill jag vara tydlig med att vi moderater, till skillnad från socialdemokraterna, menar allvar med att ge vartenda barn möjligheten att lyckas, oavsett var man kommer ifrån, oavsett vad ens föräldrar jobbar med, oavsett om man får hjälp med läxor eller inte hemma, oavsett om ens föräldrar/förälder jobbar eller är beroende av försörjningsstöd. En av de viktigaste förutsättningen för att kunna göra en social resa, oavsett bakgrund, börjar i klassrummet. Därför tummar inte vi moderater på skolan, varken när det gäller undervisningstid, behöriga lärare eller ekonomiska resurser. Det är så sorgligt att se på när socialdemokraterna, med hjälp av sina stödpartier, sviker skolan.

Bifogar vårt yrkande som vi la på Kommunstyrelsen igår gällande delårsbokslutet, där det framgår tydligt att vi moderater är beredda att satsa på välfärd och skola.

Tilläggsyrkande

Bifogar även insändare gällande utebliven etablering av Internationella Engelska skolan och vinster i välfärden.

Fientliga S-politiken stoppade friskolan

Ulf blir inte statsminister utan vår hjälp. Alla vi medlemmar är lika viktiga. Stort tack för allt jobb som just Du gör för att vi moderater ska vinna valet 2018!

På lördag kampanjar vi moderater i Holmsjö, välkommen om du har möjlighet.

I veckan har ytterligare kommuninvånare hört av sig som valt att bli medlemmar hos oss moderater i Karlskronakretsen. Kul!

Med tillönskan om en fortsatt god vecka och hoppas att du har möjlighet att följa vår moderata partistämma via olika medier.

Med vänlig hälsning,
Camilla Brunsberg, oppositionsråd Karlskrona