28 september, 2017

Nyhetsbrev från Camilla Brunsberg

Bästa moderat!

Det står nu klart att Internationella Engelska skolan avstår från att etablera sig i Karlskrona kommun, trots uppvaktningar från näringslivet och lokala företag. Jag har varit tydliga från början och krävt att kommunen ska uppvakta engelska skolan för att säkerställa en etablering. Vi moderater har gått ut hårt i denna fråga. Tyvärr valde Kunskapsnämnden istället att försöka starta upp en egen kommunal engelsk skola, som det inte blev någonting av.
I Karlskrona har totalt 2700 barn valt en fristående förskola, grundskolan eller gymnasieskola i Karlskrona. Om förbud mot vinster i välfärden går igenom visar en rapport från PwC att 80 procent av de friskolor som finns i Sverige idag riskerar att behöva kasta in handduken.
Vi moderater tar striden för både kvalité och valfrihet och jag är den första att beklaga att socialdemokraternas företagsfientliga politik avskräcker en etablering av den framgångsrika Internationella Engelska Skolan i vår kommun.

I förra veckan debatterade vi barnäktenskap i fullmäktige efter en interpellation som jag tillskrivit ordförande i socialnämnden. Socialförvaltningen i Karlskrona har valt att placera en handfull flickor under 18 år tillsammans med sina vuxna män, på grund av att de ingått barnäktenskap i sina hemländer. Andra kommuner väljer att göra annorlunda. Där får de vuxna männen bo i Migrationsverkets boende under tiden som deras asyl prövas och flickorna får bo på i ett transit boende. Men i Karlskrona har man gett paren egna lägenheter, trots att flickorna varit under 18 år. Idag i världen lever cirka 720 miljoner flickor under 18 år som gifta, och en tredjedel av dem har blivit bortgifta innan de ens fyllt 15 år. En erfaren handläggare på Östergötlands länsstyrelse (som har ett riktat uppdrag att jobba mot barnäktenskap) uttryckte: Hur kan man förvänta sig att en flicka som blivit bortgift mot sin vilja som barn berättar det för svenska myndigheter när hon kommer hit ensam med sin vuxna man?

Imorgon fredag och på lördag träffas vi i förbundsstyrelsen för att arbeta oss igenom propositionerna till vår partistämma. Läs gärna förslagen och hör av Dig om du har synpunkter. Själv har jag varit med och arbetat fram propositionen Trygghet att lita på, som behandlar lag och ordning, migration och försvar. För mig var det viktigt att få igenom skärpta krav för att kunna bli svensk medborgare, att avskaffa straffrabatten, ordning och reda i migrationspolitiken och att stärka det svenska försvaret.

På söndag åker jag som ombud till vår första partistämma för att rösta fram vår nya partiordförande. Vi i Blekinge nominerade Carl Bildt och Ulf Kristersson. En enig valberedning har nu föreslagit Ulf Kristersson. Sen blir det utskottsarbete under arbetsstämman som börjar den 12 oktober.

Avslutningsvis vill jag informera er om att vi har två frågor på agendan som jag kommer att ha anledning att informerar mer om längre fram. Den första berör utbyggnaden av gymnastikhallen. Karlskrona Gymnastikförening har sedan två år tillbaka beviljats fem miljoner kronor från Allmänna arvsfonden. Nu har socialdemokraterna skickat detta ärende fram och tillbaka i två år och ingenting händer. Om inte spaden sätts i jorden innan jul brinner pengarna inne. Vi moderater kräver att det S-ledda styret lägger i en helt ny växel. Flera hundra barn står i kö och föreningen har cirka 900 medlemmar. Gymnastikhallen måste byggas ut, och det är tydligt för oss Moderater. Trist att socialdemokraterna velar, förhalar och inte klarar av att sätta ner foten.

Den andra frågan gäller fastighetsförsäljningen som fortsätter dra ut på tiden. Vi moderater har krävt att det ska gå att lägga anbud på enskilda fastigheter så att även små aktörer ska kunna lägga anbud. Sen är det en självklarhet för oss moderater att den stora andelen fastigheter som avyttras ska utgöras av lägenheter. Vi är inte intresserade av att i första hand sälja förskolor, skolor och äldreboenden som vi sedan ska hyra tillbaka för att finansiera byggnation av hyresrätter i Karlskronahem. Därför har vi krävt att en stor andel av försäljningspaketet ska utgöras av hyresrätter.

Kan konstatera att vi får nya medlemmar till Moderaterna i Karlskronakretsen och att vi har flera nomineringar när det finns lediga uppdrag. Det är en stark signal på att vi gör ett bra jobb. Tack alla ni som bidrar till detta!

Med vänlig hälsning,
Camilla Brunsberg, gruppledare för Moderaterna i Karlskrona