13 februari, 2020

Carl-Göran rapporterar efter möte med nämnden

Karlskrona den 13 februari, 2020.

Rapport från dagens sammanträde med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vid dagens sammanträde fick vi information om förslag, till nya lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö. De gamla besluten i detta ärende är från 1985. Det är kanske dags att ompröva dessa så det blir i enlighet med dagens miljölagstiftning. I de gamla besluten finns det regler för hur, bland annat, gödsel, mjölkprodukter och brandfarliga produkter ska hanteras. Man kan ju säga att det är dags att förändra dessa.

Verksamhetsberättelse 2019

Förvaltningen gör ett underskott på 2,5 miljoner kronor. Men verkligheten är inte sådan. Karlskrona kommun får ersättning av staten för ett ökat bostadsbyggande. Dessa medel är inte fördelade av ekonomikontoret. En liten konstig runda med dessa pengar, men så är det med den kommunala ekonomin.

När det gäller byggnationen i kommunen 2019, har förvaltningen tagit fram planer för 677 bostäder. Men det är bara 352 bygglov beviljade. Det krävs krafttag från den politiska ledningen att öka på genomförandegraden. Karlskrona är fortfarande en kommun med snabba bygglov, md ett genomsnitt på 15 dagar. Nu har det skett en del förändringar för hur ett bygglov ska hanteras, men 2008 till 2010 kom vi ned på sju till åtta dagar. Men det är kanske inte riktigt rättvist att jämföra.

På miljöavdelning arbetar de bland annat med att ta fram en ny miljötaxa. Tyvärr verkar det som om politiken inte vill driva på i denna fråga. Kommunfullmäktige har gett ett uppdrag till nämnden att ta fram en ny taxa, men tyvärr lyckas politiken inte komma med något förslag. Jag upplever att företagare i kommunen har fått en annan bild av miljöfrågor och att miljöavdelningens arbete uppskattas.

Detaljplaner

I dag behandlade vi tre detaljplaner på sammanträdet. Dels för Grenadjären på Gräsvik där Studentbostäder i Sverige AB vill bygga 244 nya studentlägenheter.

Detaljplanen för Gullbernahult, på Gullberna Park, beslutade vi att skicka ut på granskning. Ett intressant projekt som Samhäll 58 AB vill genomföra med bostäder och där det ska finnas möjlighet till vårdbostäder. Konceptet heter ”Bovieran”.

Detaljplanen i kvarteret Axel, där Scandic Hotell ligger, utökades så att hotellverksamheten kan utvecklas med flera hotellrum.

Detta är en kort sammanfattning av de stora frågorna på dagens nämnd.

När det gäller besluten var nämnden totalt enig när det gäller detaljplanerna, Detta är viktigt för Karlskronas utveckling att vi kan fatta gemensamma beslut i så viktiga frågor, säger Carl-Göran Svensson.