24 februari, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Skattepengar går till onödiga kostnader

Vem har ansvaret för att kommunens fastigheter inte sköts? De senaste veckorna har det kommit rapporter om problem med olika lokaler, som kommunen eller det kommunala fastighetsbolaget driver och äger. För cirka två månader sedan var det förskolorna Sjöstjärnan och Torgbacken som det var problem med. Sedan kom problemet med köket på äldreboendet Ekliden.

Om jag inte minns fel, är det inte första gången som dessa fastigheter och lokaler haft problem med fukt och enligt uppgift är orsaken Vi vet att det är många som arbetar i köket på Ekliden och att mycket mat tillagas där. Trots att verksamheten utökades för inte så länge sedan, anpassades inte ventilationen vid ombyggnaden.

Den tredje byggnaden som har fuktproblem är förskolan i Ramdala. Kommunen har förvisso gjort vissa förbättringar i lokalerna, men fortfarande finns brister.

Vad jag kan förstå är det stora belopp av våra skattepengar som går till att åtgärda inomhusmiljöer i kommunens och Karlskronahems lokaler. Om dessa åtgärder hade varit korrekta från början, kunde vi till exempel ha använt pengarna till undervisning i skolorna och till bättre mat för de äldre.

Men min fråga kvarstår; vem har ansvaret för att våra barn och äldre ska vistas i lokaler som inte uppfyller lagstadgade krav på miljön? Dessutom har vi ett ansvar för att personalen ska ha en bra arbetsmiljö.

Det är dags för den politiska miniroten S, C och L att åtgärda problemen. Det är dags för samma minoritet att visa sitt ledarskap.

Varför ökar inte antalet invånare i Karlskrona?

Det har kommit nya uppgifter om antalet invånare i våra kommuner, daterade den 31 december 2019.

I Karlskrona talar Sandra Bizzozero, Magnus Larsson och Börje Dovstad om hur Karlskrona växer. Enligt dem är det helt fantastiskt med världsrekord i tillväxt. Men tyvärr är verkligheten någon helt annan.

Karlskrona minskade med 53 personer under 2019, från 66 666 till 66 613. Den minskningen är allvarlig, eftersom fler kostnader nu måste fördelas på färre skattebetalare.

Budgeten för 2019 är beräknad utifrån en befolkningsökning på 400 personer. Befolkningsminskningen motsvarar ett bortfall med cirka 16 miljoner kronor för förra året.

Karlskrona behöver även fler företag, som i sin tur kan anställa fler människor. Kommunstyrelsens ordförande gör företagsbesök en gång i veckan, men det räcker inte.

Nu krävs det krafttag och aktivt politiskt arbete, för att fler företag ska etablera sig i kommunen och de som redan finns här ska kunna utvecklas.

Carl-Göran Svenson,

vice gruppledare Moderaterna Karlskrona.