4 augusti, 2017

Carl-Göran Svensson skriver brev till bostadsministern

Bostadsministern
Peter Eriksson
Regeringskansliet
103 33 STOCKHOLM

 

Många talar om att det ska byggas nya bostäder i vårt land. Alliansregeringen införde på sin tid lättnader i regelverket. Även regeringen av idag har gjort lättnader. Dock har vi ett annat stort problem: Det tar 6 till 12 månader att få en avstyckning gjord av Lantmäteriet. Det är inte acceptabelt.

Enligt uppgift har lantmäteriet gjort en prioritering av bostadsbyggandet medan utveckling och expansion av företagandet får vänta mycket längre på
en avstyckning. Den som vill bygga för företagande och arbetstillfällen får alltså vänta alldeles för länge.

I min kommun, Karlskrona kommun, är det på tok för långa väntetider för alla. Jag har vid två tillfällen i kommunfullmäktige föreslagit kommunstyrelsens ordförande att vi ska ta över lantmäteritjänsterna i kommunen. Men detta är en process som förstås inte kommer att lösa de akuta problem som vi idag står inför.

För ett ökande av företagsetableringar och därmed en tillväxt av arbetstillfällen i min kommun, liksom en ökning av bostadsbyggandet, frågar jag:

Kommer statsrådet att uppmana Lantmäteriet att snabba på handläggningstiderna inom den egna verksamheten?

Med vänlig hälsning

 
Carl-Göran Svensson (M)
2:e vice ordförande
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Karlskrona Kommun
Östra Hamngatan 7 B
371 83 KARLSKRONA