29 maj, 2020

Nu hoppas vi på gehör för vår namnidé

Den 29 maj,2020.

Nu hoppas vi i Ramdala/Sturkö Moderatförening att vi får gehör för vårt namnval; Klockarestigen.

När nu skolan i Ramdala har byggts ut, har det även skett en uppsnyggning av ett grönområde intill. I en skrivelse till kommunen, föreslår Moderaterna i Ramdala/Sturkö att man namnger den till Klockarestigen. I skrivelsen påtalar Carl-Göran Svensson, ordförande i föreningen, att det är viktigt att platser på landsbygden får ett namn.

Så här ser skrivelsen ut:

Vid den nya skolan i Ramdala har det bland annat gjorts en konstnärlig utsmyckning. I samband med detta har den gamla gången från byn till kyrkan renoverats upp. Ett nytt grönområde med träd längs med stigen har gjorts i ordning. Vi anser att denna utsmyckning av platsen mellan skolan och kyrkan borde få ett namn.

På platsen som skolan är byggd, fanns det tidigare en fastighet som hette Klockaregården. Fastighetsbetäckningen på denna gård var Ramdala 34-14 om vi har rätt uppgift. Det finns även en bäck som kommer norrifrån om E22. Den är idag delvis kulverterad under tomt som skolan är byggd på och kallas för Klockarebäcken.

Vårt förslag, som har anknytning till tidigare bebyggelse är Klockarestigen.

Det är vår förhoppning att Kultur och Fritidsnämnden delar vårt förslag och namnger platsen.

Ramdala/Sturkö Moderatförening,/

Carl-Göran Svensson, föreningsordförande.