24 augusti, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Den 24 augusti, 2020.

Vi har säkert alla njutit av en skön sommar med värmerekord på flera platser. Jag hade önskat lite mera regn men det är inte alltid det blir så. De politiska mötena har startat med ett sammanträde i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det var ett fåtal ärende precis som det brukar vara efter semestern.

På dagordningen fanns ett beslut om trafikstrategi för kommunen. Vi moderater avstod från att deltaga i detta beslut. Vi vill samordna det med våra representanter i de olika nämnderna först. Det finns bra saker i förslaget men det finns också en tendens till styrning av de framtida besluten i trafikfrågorna. Vi återkommer med förslag när ärendet kommer till kommunstyrelsen.

Förskola i Nättraby

Jag var i Nättraby, tillsammans med Bengt Fröberg (ledamot i kunskapsnämnden) angående byggnation av en förskola. Samtliga partier var representerade. Inbjudan kom från boende på Fasanstigen i Nättraby. Deras uppfattning är att det blir för mycket trafik på gatunätet. Vi moderater är beredda att hitta en lösning på detta, tillsammans med de boende i området. Självklart måste barnen och de boende i området ha en säker trafiksituation i samband med eventuellt nybygge.

Det politiska läget i Belarus

Inte långt ifrån oss pågår det nu protester mot ledningen i Belarus. Vi är säkert många som minns händelsen i de Baltiska staterna för 30 år sedan. Detta får inte hända en gång till i Europa. De flesta av oss tror att vi lever i en demokratisk värld, men så är inte verkligheten. När jag ser bilderna från Belarus blir jag nästan mörkrädd. Det händer bara 40 till 50 mil från oss här i Karlskrona. Bara för att man har en annan politisk uppfattning kan man bli mördad och slagen eller hamnar i fängelse. Litauens folk stödjer sina grannar i Belarus genom att stå på led från Vilnius till gränsen mot Belarus. De vet vad det innebär att utsättas för våld för ett bevara sina demokratiska rättigheter. Här i Sverige bildade vi måndagsrörelsen för Baltstaternas folk. Det är kanske dags ett göra det för folket i Belarus också.

Jag hoppas att Europas ledare gör var de kan för att människorna i Belarus ska få behålla sina demokratiska rättigheter.