26 augusti, 2020

Morgan Kullberg informerar

Information från drift- och servicenämndens sammanträde den 25 augusti.❗️

Sommaren är nästan över och det har blivit dags för att ta upp höstens politiska arbete på igen. 👍

✅ Drift och servicenämnden har under sommaren tagit ett stort ansvar för att se till så att ungdomar får feriearbeten. På grund av Coronapandemin har ungdomar inte kunnat arbeta med personrelaterat arbete som kost och vård. Istället har de fått arbeta med skötsel av grönområden och fastigheter med mera, i större utsträckning än vanligt.

✅ Ekonomin rapporteras inte fullt ut på grund av sommaren, men om vi räknar in eftersläpning i VA-avgifter ser i stort sätt ut som vanligt, alltså ett litet underskott.

✅ Efter en återremiss är beslut om cykelfrämjandet samt åtgärder för Dockegatan åter på bordet. Många frågor var fortfarande obesvarade och föredragande tjänsteperson var inte närvarande så ärendet bordlades till nästa nämnd.

✅ Johan Hjortsberg fortsatte lyfta den viktiga frågan gällande föreningars arrende av kommunala anläggningar. Föreningar kan inte ha andra regler än vanliga näringsidkare när de bedriver kioskverksamhet eller liknande, konkurrens måste ske på lika villkor. Detta är en fråga som vi kommer att behandla ytterligare framöver.

Moderaterna i drift- och servicenämnden genom 2:e vice ordförande Morgan Kullberg