22 september, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Den 21 september, 2020.

 

Ett minskande invånarantal

Kommande vecka blir en intensiv vecka i politikens tjänst. Vi är nu inne i kommunens budgetarbete, som kräver en del tid och analys av verksamheten innan vi sätter pengar på den. Det är många olika verksamheter som behöver pengar men även oppositionen måste lägga en budget som är realistisk utifrån kommunens ekonomi. Det är allvarligt att den styrande minoriteten inte lyckats driva en politik, som gör att invånarantalet ökar i vår kommun. Det första halvåret är det minus 109 personer som jag har skrivit om tidigare. För varje person kommunen minskar med, får vi 40 000 kr mindre. Lägger vi sedan till den befolkningsökning som budgeten för 2020 var beräknad på, handlar det om tiotals miljoner kronor. Det krävs alltså en satsning på både nya företag och bostäder, för att kunna utveckla Karlskrona till en attraktiv kommun dit människor vill flytta. Det räcker inte att göra upp planer, de måste verkställas också.

 Hållbarhetsutskottet

På tisdag har vi sammanträde i hållbarhetsutskottet, och då ska vi ta ställning till bland annat klimatanpassningsplanen för Karlskrona kommun. Det blev återremiss sist den var uppe, och jag hoppas att de synpunkter vi hade i oppositionen, nu är inarbetade. Vi ska också få information om har Karlskrona är rankat i hållbarhetsrankningen.

 Trafiknämnden

Torsdagen inleds med sammanträde med trafiknämnden i Region Blekinge. Det är bekymmersamt med trafiknämndens ekonomi. Covid 19 har påverkat resandet negativt, inte bara i Blekinge utan i hela Sverige. Totalt har ekonomin för kollektivtrafiken minskat med flera miljoner kronor på grund av minskade biljettintäkter. Detta trots att insatser är gjorda för att minska underskottet.

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Vid torsdagens sammanträde med arbetsutskottet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer vi att diskutera ett antal detaljplaner och miljöärenden. Dessa åtkommer jag om senare.

 Förbundsråd

Tisdagskvällen har vi digitalt förbundsråd med Moderaterna i Blekinge. Vi kommer bland annat att diskutera ett antal interna remisser till riksorganisationen, med bland annat nya stadgar.

Till sist

Tyvärr röstade en majoritet av kyrkofullmäktige i Jämjö pastorat, för en renovering av Tjurkö kyrka. Jag anser att skattemedlen inom kyrkan kunde använts på ett bättre sätt. Som jag skrev i mitt förra måndagsbrev, så blir det tyvärr inte fler besökare i kyrkan.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.