24 september, 2020

Morgan Kullberg informerar

Morgan Kullberg informerar från drift- och servicenämndens sammanträde, tisdagen den 22 september.
✅Nämnden fick information om arbetet med en ny måltids- och livsmedelspolicy, samt förändringar av nämndens taxor. Dessa kommer upp till beslut vid ett senare tillfälle så i dag var det bara lite översiktlig information. Men redan nu kan vi konstatera att förvaltningen föreslår stora höjningar på vissa taxor. Detta är något vi får bevaka och återkomma till.
✅Nämnden har förbättrat sitt budgetutfall under sommaren. En viss del av detta är kopplat till pandemin och nedstängningen av gymnasieskolorna. Med minskad tillagning av antalet måltider har budget rört sig i positiv riktning. Tyvärr finns det risk att kostavdelningen återigen tappar mot budget, nu när skolorna har börjat igen.
✅Fastighetsavdelningen har tyvärr försämrat sitt resultat under sommaren, bland annat föreligger en viss eftersläpning i hyresintäkterna och ett ökat behov av akut underhåll har uppstått på vissa fastigheter.
✅Denna gång kom vi till beslut i ärendet rörande cykelfrämjande åtgärder på Dockegatan. Tidigare har ärendet både återremitterats och bordlagts. Moderaterna yrkade på den alternativa lösningen som är avsevärt billigare och medför hastighetssänkande åtgärder för att säkra upp sträckan. För oss är det viktigt att alla trafikslag kan samsas och detta är en godtagbar kompromiss för att cyklar och gående ska kunna samsas med biltrafiken. Tyvärr blev vi nedröstade och nämnden gick på ett kostsammare förslag med större förändring av trafikmiljön.
Moderaterna i drift- och servicenämnden genom 2:e vice ordförande Morgan Kullberg.