6 oktober, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Den 5 oktober, 2020.

En ledning som inte följer upp

Nu har miljöavdelningen tagit fram ett underlag till ny taxa för miljötillsyn. Taxan kommer att gälla från den 1 januari 2022, om alla bitar faller på plats.

Det är ett stort arbete som är gjort på miljöavdelningen. Det som är anmärkningsvärt är, att den politiska ledningen i nämnden inte följt upp tidigare beslut. Den 8 mars 2018 togs ett enigt beslut i nämnden om att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att utreda Rättviksmodellen.

Meningen med en utredning var att visa vad den skulle få för konsekvenser i förhållande till SKR:s nya taxeförslag. Det var vi moderater, som med ett nämndinitiativ bad om en sådan utredning. Detta har Magnus Larsson och hans kompisar i Socialdemokraterna och Liberalerna glömt bort att genomföra. Som det ser ut nu har vi kanske bara ett förslag att ta ställning till. Vi moderater anser inte att detta är acceptabelt.

Ska kommunen genomföra miljötillsyn enligt detta förslag, innebär det totalt 37 tjänster på miljöavdelningen jämfört med 27 idag. De som får betala de högre avgifterna blir företagen i Karlskrona kommun. Här gäller det, enligt vår uppfattning, att vi inom politiken, noga prioriterar de verksamheter som ska ha tillsynsbehov. Det finns verksamheter som vi har rätt att prioritera bort i nämnden.

Jag har studerat protokollet från nämnden, där vi moderater den 25 januari, 2018, lämnade in vårt förslag om att utreda Rättviksmodellen. Vid sammanträdet den 8 mars 2018, beslutade nämnden att i samband med Karlskrona kommuns översyn och utredning av ny miljöbalkstaxa, beakta både Sveriges kommuner och landstings nya taxemodell och även den så kallade Rättviksmodellen. Vi moderater ansåg att denna utredning skulle göras av en extern konsult. Det ansåg inte S, C och L.

Denna utredning har vi inte fått till oss i nämnden, trots att beslutet om att utreda var enhälligt. Det är allvarligt att politiska beslut inte följs upp på ett bättre sätt.

Kampanj för ett bättre Sverige

I dag den 5 oktober startar Moderaternas höstkampanj. Meningen med kampanjen är att få ett ökat stöd bland väljarkåren. Vi jobbar för ett Sverige som behöver en annan regering. En regering som satsar på jobb och företagande, vilket är grunden för all välfärd.

Det behövs reformer på svensk arbetsmarknad som gör att fler kan ställa om till nya kompetenskrav och som gör det lättare för företag att behålla den kompetens som behövs.

Notera att arbetslösheten ökar i vårt land och tillväxten minskar. För att minska arbetslösheten krävs därför nya reformer som underlättar för fler att ställa om till nya kompetenskrav på arbetsmarknaden. Det gör det också enklare för företag att behålla kompetent personal som behövs.

Vi kommer att under de närmaste veckorna, driva en kampanj för en ny regering. Först då kommer de reformer, som behövs för att Sverige ska få en ny kurs, att genomföras.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.