2 oktober, 2020

Senaste nytt från: Camilla

2 oktober, 2020.

Under torsdagen hade vi ett riktigt långt sammanträde med kommunfullmäktige. Dagordningen innehöll många ärenden som ledde till långa debatter. Trots att vi var långt ifrån klara med alla ärenden, så bröts mötet klockan 19. Det som inte hanns med flyttas nu över till nästa fullmäktige.

Det var verkligen mycket som berörde oss alla under gårdagens sammanträde och meningarna var ofta lika delade som antal partier. Under muntlig frågestund ställde jag frågan om tillsättandet av en coronakommission. Det är något som vi moderater eftersökte redan i somras. Kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero sa då att hon var positiv till en sådan. Men hon ville vänta tills läget hade stabiliserat sig. Jag anser att vi passerade det stabila läget i somras och nu har smittspridningen tagit fart igen. Det är därför viktigt att se över vad som har gjorts bra i kommunen och vad som nu kan göras bättre. Vi vet ju inte hur länge den här pandemin kommer att fortsätta.

Men under frågestunden fick jag inte alls det svar som jag hade hoppats på. Sandra Bizzozero anser nu att man ska vänta med en utvärdering tills pandemin är över. Jag kallar det flathet och nonchalans och anser att styret visar tecken på ett icke ansvarstagande. Det är nu vi behöver utvärdera för att i fortsatt arbete göra om et som inte har varit bra.

Tidningarna skrev om detta och vi har även lagt vårt pressmeddelande till media på vår hemsida. Se länkar här nedan:

https://www.sydostran.se/karlskrona/corona-m-kraver-granskning-av-krishanteringen-b4c9b0e5

https://www.karlskronamoderaterna.se/2020/10/01/moderaterna-kraver-en-granskande-coronakommission/

Lång debatt blev det också om utbyggnaden av Jändelskolan, eller JKC, Jämjö Kunskapscentrum. Här är vi nog alla eniga om att en utbyggnad är behövlig och trots att byggstarten har dragit ut på tiden och det har tagit nästan två mandatperioder för styret att komma till skott, är vi förhoppningsvis nästan i mål. Att de budgeterade 40 miljonerna nu har fördubblats var vi många som kommenterade och ännu vet vi inte var notan slutar.

Sverigedemokraternas motion angående återvändande IS-terrorister, skapade en hel del hätska tongångar. Motionen går ut på att Karlskrona kommun ska utarbeta direktiv för att skattepengar inte ska användas till bidrag eller insatser åt IS-terrorister som återvänder till Sverige och bosätter sig i Karlskrona.

Vi moderater biföll motionen och det gjorde även Kristdemokraterna Men votering begärdes och motionen röstades ner. Den intressanta debatten kan ni se på kommunens hemsida, se länken till webb-tv.

https://karlskrona.kommunetv.se/archive

Budgetarbetet har startat och de senaste veckorna har jag hunnit träffa de flesta av våra moderata gruppledare i de olika nämnderna. Var och en har fått lämna synpunkter på kommande budgetförslag och de har getts möjlighet att beskriva det ekonomiska läget deras verksamheter befinner sig i. Eftersom coronapandemin slog till i våras har budgetarbetet försenats och ska nu vara klart i november. Vi har alltså lite mer tid på oss innan vi är helt färdiga med arbetet.

På måndag tar vi nya tag men till dess, trevlig helg till er alla!

Camilla