19 oktober, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Den 19 oktober, 2020.

Ingen lämplig bostad

Förra veckan klargjorde vi som representerar Moderaterna i miljö- och byggnadsnämnden, att vi inte kommer att godkänna ett bygglov för ”studentbåten” som ligger i Handelshamnen. Den här båten är inte en lämplig bostad för studenter. Den har problem med allt från dålig ventilation till stölder av de boendes tillhörigheter. Lite skämtsamt kan jag tycka att den passar mer hemma på båtkyrkogården utanför Tjurkö.

Förhoppningen är nu att vi moderater får en majoritet i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, så att studentbåten avvecklas som boende och därmed avlägsnas från Handelshamnen.

Planutskottet

På tisdag får vi information om hur arbetet med översiktsplanen fortskrider. Av den information jag har fått, har det inkommit många svar från medborgardialogen. Det är bra att kommunens invånare har tagit till sig av informationen. Det gör att de kan påverka den framtida utvecklingen av Karlskrona kommun. Det ska bli intressant och se om Covid 19 har påverkat svarsfrekvensen, jag tror att så är fallet. Då har Covid 19 fört något positivt med sig, vilket det för övrigt inte finns med denna pandemi.

Det finns många intressanta förslag till utveckling av vår kommun i den nya översiktsplanen, men det finns också förslag som inte är så bra. Vi kommer att diskutera detta med vår kommunfullmäktigegrupp lite längre fram i höst. Du som har synpunkter att framföra till oss moderater får gärna höra av dig till mig.

Vi ska också lägga ett förslag till prioritering av detaljplaner i kommunen på tisdag. Det är alltid en fråga som diskuteras mellan olika intressenter och här måste vi ha en bättre styrning än tidigare. Det finns detaljplaner som blir antagna av kommunfullmäktige, men som det därefter inte blir någon bebyggelse på. När det inträffar, då har vi misslyckats med prioriteringen av de olika planerna. Sedan kan det förstås hända att de blir överklagade, men det kan ingen påverka. När kommunen gör exploateringsavtal med olika intressenter, måste krav finnas på att byggnation sker inom en vis tid. Först då kan vi få nya bostäder, så att vi kan utveckla en attraktiv kommun för alla.

Företagarrådet

Vid det senaste sammanträdet med förbundsstyrelsen i Blekinge, utsågs jag till ansvarig för företagarfrågorna inom Moderaterna i Blekinge. Det kommer att bli ett antal företagsbesök, där jag kan lyssna av företagarnas vardag. Om det är möjligt kommer jag att anordna ett antal träffar, där du ges möjlighet att närvara. Det blir antingen fysiskt eller digitalt, men det återkommer jag om.

Vintertid

Kommande helg övergår vi till vintertid. Det betyder att mörkrets inbrott kommer allt tidigare och nästa måndag är det mörkt redan klockan 17. Vi får trösta oss med att julen är på ingång och efter den 24 december vänder det och går mot ljusare tider igen.

Carl-Göran Svensson,

vice gruppledare Moderaterna Karlskrona.