3 november, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Måndagsbrev den 2 november, 2020.

Budgetarbetet pågår

Den här veckan blir intensiv med budgetarbete. Vi moderater lägger vårt förslag på kommunstyrelsen den 10 november. Nu ska vi först gå igenom alla budgetposter som i slutändan ska bli en budget i balans. Det är en sådan budget som skapar framtidstro för Karlskronas invånare. För oss moderater är det bland annat viktigt med satsningar på trygghet och det kommer att märkas i vår budget.

Holmsjö får sin mack efter hårt oppositionsarbete

Holmsjö får nu äntligen sin efterlängtade mack. Trots många hinder på vägen, men efter ett ihärdigt arbete för en etablering, kan de boende i Holmsjö snart tanka sina fordon utan att behöva åka flera mil. Det har varit många samtal med både boende och entreprenörer, som under en lång tid har efterfrågat en bensinstation på sin ort. Det är bara att gratulera, både till entreprenören som nu etablerar sig i Holmsjö och till de boende.

Bostadsförsörjningsprogram

Vi får information om kommunens bostadsförsörjningsprogram på torsdag. Detta är den första informationen som når miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det som är lite anmärkningsvärt är att förslaget innebär en sänkning av befolkningen från 450 till 500 per år, till endast 250 personer per år. Det är ett misslyckande från den styrande miniroteten att man inte lyckats med att göra kommunen attraktiv för boende och företagande.

Kommunens fastighetsmarknad består av småhus till 52 procent, flerbostadshus till 47 procent och övriga hus en procent. Av flerbostadshusen är 73 procent hyreslägenheter. Det är betydligt högre än för riket som helhet, där det är 58 procent hyresrätter. Det finns de som påstår att vi behöver fler hyresrätter i vår kommun. Min uppfattning är att det behövs fler bostadsrätter i Karlskrona. Anledningen till min uppfattning är, att vi måste få fart på flyttkedjan. När du säljer din villa kanske du vill köpa en bostadsrätt istället. Den möjligheten är inte stor i Karlskrona eftersom det saknas bostadsrätter enligt min uppfattning.

En annan notering är att Karlskronahem är en dominerande aktör på marknaden med 35 procent av alla hyresrätter. Jag återkommer kring detta när det blir dags för beslut i vinter.

Vad händer i världen

Det kan bli en förändring av världspolitiken beroende på utgången i det amerikanska valet. För mig som moderat hade det varit naturligt att Trump vinner och får fortsätta som president. Men tyvärr tror jag inte att han är den person som världen och Amerika behöver. Han har förvisso lyckats med att få fart på den amerikanska ekonomin, men han är inte den president som behövs för att ena världen.

Carl-Göran Svenson,

vice gruppledare Moderaterna Karlskrona.