12 november, 2020

Senaste nytt från Camilla

Den 12 november, 2020.

De senaste två veckorna har vi gjort ett gediget arbete med vår budget. Nu är vi i mål och under måndagen höll vi en presskonferens för media där vi presenterade våra satsningar.

Den allra största satsningen har vi valt att lägga på tryggheten. Den är den största vi någonsin har gjort inom det här viktiga området och därför skjuter vi nu till 145 miljoner kronor. Med de här pengarna vill vi bland annat införa trygghetsvärdar på stan, vi vill sätta upp trygghetskameror på utsatta platser och vi vill utöka placeringen av belysning för att skapa säkra platser runt om i kommunen. Vi vill också se till att ordningsvakterna blir fler och att de också får utökade befogenheter. Men det är också viktigt att vi stärker samarbetet mellan föräldrar, skola socialtjänst och polis. Allt det här kommer att kosta pengar och det är det som vi nu inser är extra viktigt för att Karlskrona ska bli en trygg och attraktiv stad.

Men vi har ett annat viktigt område som också behöver mer pengar och då syftar vi på skolan. Här finns mycket vi måste göra och därför lägger vi 75 extra miljoner här. Vi anser att kvaliteten måste höjas, pedagogerna måste bli fler och läxhjälp behöver sättas in för de elever som behöver det. Vi anser också att lovskola ska kunna erbjudas till de som vill och behöver extra stöd för att nå målen.

När det gäller äldreomsorgen har vi här valt att lägga 30 miljoner kronor extra. Vi anser att det är viktigt med personalkontinuitet, det vill säga brukarna ska inte behöva se nya ansikten hela tiden och därför behöver fler personer anställas. Med de extra pengarna vill vi även utöka antalet träffpunkter och återinföra projektet; Teater för äldre. Vi vet att ofrivillig ensamhet är utbredd bland våra äldre och därför vill vi satsa på att den här gruppen ges större möjligheter att komma ut och träffa andra.

Ett annat av våra fem stora fokusområden är integrationen. Vi vet att många står utanför arbetsmarknaden och vi vet också att Karlskrona är en av landets mest segregerade kommuner. Här måste vi förstås göra insatser som bryter det här mönstret. I vårt budgetprogram beskriver vi hur vi vill införa integrationsplikt för nyanlända, vi vill pausa mottagandet av nyanlända fram till att vi ser en fungerande integration och vi vill införa relevant språkkrav inom de kommunala verksamheterna. Vi anser också att människor ska arbeta i stället för att leva på bidrag och därför vill vi också se fler lärlingsplatser.

Vi vill förstås att Karlskrona ska bli en ännu attraktivare kommun, dit människor vill flytta. Därför satsar vi 52 miljoner kronor för att utveckla områden som till exempel skärgårdstrafik, livsstilsidrott och upplevelser. Även jobb, företagande och lokala upplevelser ingår här eftersom vi ser ett större behov inom dessa områden nu när Coronapandemin fortsätter att breda ut sig.

Ja, det här var en kort sammanfattning av hela vår budget. Du kan förstås fördjupa dig i vår budget och därför finns den som en bifogad fil i detta nyhetsbrev

Även om en stor del av tiden har använts till att sammanställa vår budget, har jag med stort intresse följt det amerikanska presidentvalet. USA har en stor internationell roll inom både ekonomi och demokrati. Därför tycker jag att landet nu måste visa sin styrka med extra tydlighet.

Vi moderater fortsätter att arbeta för att en lokal Coronakommission ska tillsättas. Behovet är stort och att tillsätta en extern och oberoende utredning är viktigt för att vi ska kunna göra pandemiarbetet ännu bättre. Tyvärr vägrar styret inse hur viktigt det är och vilka positiva effekter det kan ge. Men än ger vi inte upp i den frågan, vilket vi visar genom vår moderata politik.

Camilla