1 oktober, 2019

Carl-Görans måndagsbrev

Den 1 oktober 2019

Dags för partistämma i Västerås

Snart är jag på väg till Moderaternas partistämma som arrangeras i Västerås den 17 till 20 oktober. På denna stämma ska ett antal propositioner behandlas av ombuden och jag åker dit som en av länets observatörer.

På partistämman kommer flera beslut att fattas och det kommer att bli många diskussioner inom olika områden. Några av dessa är:

  • Lag och ordning.
  • Ekonomi, jobb och företagande.
  • Barns uppväxtvillkor, skola och bildning.
  • Utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.
  • Välfärd.
  • Klimat, energi och gröna näringar.
  • Demokrati, förvaltning och mediepolitik.
  • Migration och integration.
  • Ett sammanhållet Sverige.

Dessutom blir det tal av partiledare och partisekreterare, samt besök av Norges statsminister med flera.

Jag ser fram emot att närvara och representera moderaterna i Karlskrona. Det kommer att bli fyra intressanta dagar som kommer att handla om hur vi ska utforma vår politik för ett bättre Sverige.

Handlingarna till partistämman kan du läsa på moderaternas webbsida:

https://moderaterna.se/handlingar-infor-moderaternas-partistamma-2019

Minoriteten har inga svar

Förra torsdagen hölls kommunfullmäktige i Karlskrona. Inför sammanträdet hade jag lämnat in en interpellation om parkeringssituationen i vår kommun. Vi är många som tycker att den nuvarande parkeringspolicyn måste förändras. En fråga som vi nog alla är överens om; det måste finnas regler för hur vi ska och hur vi får parkera.

De nuvarande parkeringsreglerna i Karlskrona måste ses över. Dels för miljöns skull men även för kommunens medborgare och besökare.

Under sommaren har Karlskrona kommun skärpt kontrollen av parkerade bilar, både i centrum och i ytterområdena. Hetsjakten efter långtidsparkerare måste få ett slut. Jakten efter bilägare som parkerat för länge är orimlig och ur en miljöaspekt är den nuvarande parkeringsstrategin riktigt dålig.

Det finns exempel på bötfällningar som har utförts i samband med olika evenemang. Det har till exempel varit vid nationaldagsfirandet, handbollsmatcher och konserter. Vid sådana tillställningar har många besökare blivit bötfällda, under sina korta och tillfälliga besök i Karlskrona. Det om något ger dålig publicitet för kommunen.

Kollektiva resor

För att utsläppen ska minska, måste fler människor åka kollektivt. Då måste också möjligheten till långtidsparkering finnas. I dag uppmanas bilägarna att parkera på sina tomter, men det är inte alltid den möjligheten finns.

När polisen ska göra en hastighetskontroll informerar de via media för att uppmärksamma oss om detta. I Karlskrona kommun skickar politikerna i minoriteten ut parkeringsvakter mitt i sommaren, utan att informera medborgarna. Det är så Socialdemokraterna i Karlskrona bygger förtroende och goodwill till våra medborgare.

Minoritetsstyret svarade, att de ska se över parkeringssituationen och att det ska ske tillsammans med nämnder och förvaltningar samt intresseorganisationer.

Vi moderater anser att det måste till nya regler som är anpassade till dagens samhälle. Kommunen vill att fler ska åka kollektivt då måste det till en lösning som innebär att man inte måste flytta bilen varje dag på vissa områden i vår kommun.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.