30 november, 2020

Carl-Görans måndagsbrev

Den 30 november, 2020.

 Snart jul igen

I helgen passerade vi första advent, vilket betyder att julhelgen närmar sig även i år. Jag tycker inte det var så länge sedan det var jul och ibland funderar jag över hur fort tiden går. Det kanske beror på att man har mycket att göra och inte hinner reflektera över tiden.

Kommunfullmäktige

I förra veckan var det kommunfullmäktige och då deltog samtliga ledamöter digitalt, via Teams. Min uppfattning är att det fungerade väldigt bra utan några avbrott. Men det finns en viktig sak som kommunledningen måste åtgärda och det är att vi får ett digitalt voteringssystem till nästa kommunfullmäktige den 17 december.

Här nedan är en del av de ärenden som jag tog upp i debatten:

Det känns som att tiden har runnit ut för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, här i Karlskrona

Med det menar jag att utvecklingen har stannat upp i vår kommun. Det är många planer och policydokument som tjänstemännen har fått i uppdrag att skriva fram. Men tyvärr räcker deras tid bara till att skriva policydokument.

De borde istället ges tid till att jobba på fältet, för att hitta intressanta företag och få dem att flytta hit. Det är en av anledningarna till att vi inte lyckas växa som kommun.

Styrets nya samarbetspartner

I år har styret, (S, C och L) fått hjälp av vänstern med att ta fram en budget för Karlskrona kommun. Kan det bero på att det fjärde benet saknas? Var det så att en haltande politisk ledning behövde ett nytt stödben att stå på?

Styret har alltså nu presenterat en budget som är extremt vänsterinriktad. Jag tror inte det var den politik som centern och liberalerna gick till val på.

Vi moderater anser att den budget som dessa fyra partier har tagit beslut om i kommunfullmäktige, kommer att minska valfriheten för våra kommuninvånare. Samtidigt kommer nya avgifter och byråkrati med mera att införas för medborgarna.

Bland annat kommer renhållningstaxan att höjas för skärgårdsbefolkningen. Det skrev centerns partiorgan; Blekingeposten om den 26 november.

”En fantastisk tillväxt i vår kommun”

När det handlar om tillväxt så är verkligheten allt annat än fantastisk. Folkmängden i Karlskrona ökar på ett så fantastiskt sätt som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna beskriver. Det finns även stora brister i styrets satsningar på välfärden. Deras satsningar är inte möjliga att genomföra med den budget som de presenterar.

Vi har många framgångsrika företag i Karlskrona kommun, men vi behöver ännu fler för att arbetslösheten ska sjunka. Nu krävs det krafttag och aktivt politiskt hantverk, för att fler företag ska vilja etablera sig i kommunen och för att de som redan finns här ska kunna utvecklas. Jag uppmanar kommunalråden till att kavla upp ärmarna och börja jobba för Karlskronas utveckling. Det är hög tid och snart är det för sent. Som residensstad ska vi inte vara den sämsta i Sverige när det handlar om befolkningsökning.

Miljötaxan

I debatten inför budgeten i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tog jag upp den långa tid som det har tagit att införa en ny miljötaxa. Trots att ett beslut har tagits i kommunfullmäktige och alla löften från styret, har vi fortfarande inte fått någon ny miljötaxa.

Det var allt för den här gången men jag återkommer med ett nytt måndagsbrev innan jul.

Carl-Göran Svenson

Vice gruppledare, Moderaterna Karlskrona.