11 januari, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

Den 11 januari, 2021.

Nu lämnar vi ett dåligt år bakom oss, med allt av Covid 19 har inneburit. Vi har alla haft ett annorlunda jul- och nyårsfirande och vi har sett hur smittspridningen har ökat den senaste tiden. Därför måste vi nu förhålla oss till de regler som finns. Jag tror tyvärr att smittan kommer att pågå några månader till. För många är det säkert påfrestande att leva helt isolerade, utan att kunna träffa nära och kära. Som tur är har ju vaccinet kommit till vår hjälp och det är bara att hoppas att detta hjälper oss så att vi snart kan börja umgås på ett mer normalt sätt igen.

Brev från Riksantikvarieämbetet

Karlskrona kommun har fått ett brev, där Riksantikvarieämbetet vill ha svar på hur många års nybyggnation har påverkat världsarvet. Det är en privatperson som har skickat en skrivelse till Världsarvscentrum. Det är min förhoppning att Länsstyrelsen i Blekinge står fast vid de beslut som är fattade. Då kan Karlskrona fortsätta utvecklas till en attraktiv kommun med en modern stadskärna, med inslag av världsarv.

Flera av de objekt som Riksantikvarieämbetet vill få svar på, är äldre fastigheter eller detaljplaner som Länsstyrelsen varit delaktig i att ta fram.  Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen, olika organisationer, fastighetsägare, med flera, varit delaktiga i denna utvecklig av vår kommun. Det är viktigt att detta samarbete kan fortsätta och att ny byggnation kan ske i vår stad.

Bygg fler bostadsrätter

Det behövs fler bostäder i Karlskrona, det är vi nog många som tycker. För att fler ska flytta hit anser jag att det måste bli en större rörlighet på bostadsmarknaden. Vi har för få bostadsrätter om man jämför med rikssnittet. I Karlskrona är 73 procent av lägenheterna hyresrätter, vilket är mer än rikssnittet som ligger på 60 procent. Karlskronahem är den dominerande fastighetsägaren med 38 procent av hyreslägenheterna. (Siffrorna kommer från kommunens bostadsförsörjningsprogram). I dag är det många som vill äga sin egen bostad, vilket märks när nya bostadsrätter byggs och kommer ut till försäljning. Därför tror jag att efterfrågan på bostadsrätter i Karlskrona är lika stor. Får vi fler nybyggda bostadsrätter ökar omsättningen av hyresrätter, vilket kommer att gynna ungdomar som då får möjlighet till sin första bostad. Om man sedan tittar på varför studenter lämnar kommunen efter avslutade studier, kan det bero på att det inte finns lämpliga bostäder när de kommer ut i arbetslivet och eventuellt vill bilda familj.

Studentbåten

Det är intressant att ägaren till studentbåten inte har överklagat avslaget till bygglov. Istället har han skickat in en ny bygglovsansökan, vilket kan förlänga processen med att forsla bort båten. Eftersom det i dag inte finns något bygglov, räknas båten som svartbygge om någon bor där.

Det här är en process som vi noga följer i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Med största sannolikhet kommer nämnden att fatta samma beslut som tidigare, det vill säga ge avslag för bygglov. Det var allt för den här gången men vi hörs om ett par veckor igen. Tills dess – sköt om er!

Carl-Göran Svensson, vice gruppledare Moderaterna Karlskrona.