22 januari, 2021

Senaste nytt från Camilla

Karlskrona den 22 januari, 2021.

Vi har nu gått in i ett nytt år och förhoppningsvis kommer det att bli bättre än 2020. Pandemins läge är fortfarande allvarligt och sjukvården här i Blekinge är hårt ansträngd. Det här gör förstås att vårt lokala näringsliv i Karlskrona har tuffa tider och därför jobbar vi inom politiken med att ta fram ett nytt stödpaket. Det vi väntar på nu är nya nationella regler för en skattebefriad gräns för gåvor. När vi vet det, kan vi ännu en gång dela ut presentkort till kommunens anställda, som i sin tur hjälper den lokala handeln genom att handla i butikerna.

Krisledningsnämnden här i Karlskrona har varit aktiv under hela julen och helgledigheterna. Ett av de beslut som vi fattades i vår kommun på inrådan av smittskyddet i Blekinge var att införa distansundervisning även för högstadieeleverna i vår kommun. Det känns bra och förhoppningen är förstås att det ska vara hjälp till minskad smittspridning.

I tisdags hade vi årets första sammanträde med kommunstyrelsen. Ett ärende handlade om Räddningstjänsten i Östra Blekinge. Räddningsförbundet dras med ett underskott och för att klara ekonomin har det nu gjorts en utredning som visar hur verksamheten kan förändras för att dra ner på kostnaderna.

I förslaget vill man lägga ner brandstationen i Rödeby. Det här är något som vi moderater är emot. Vi anser att de respektive lokala räddningsstationerna är viktiga. Inte minst för att klimatet blir varmare och det är stor fara för skogsbränder framöver. Då är det viktigt att deltidsbrandmännen i de norra kommundelarna finns kvar. Det behöver göras effektiviseringar inom verksamheten och alternativet är att skjuta till mer pengar för att behålla de brandstationer som vi har i dag.

https://www.blt.se/ronneby/tar-strid-for-nedlaggningshotad-brandstation-c373cda2/

Intressant är att flera viktiga frågor nu ligger som anmälningsärenden på kommunstyrelsens dagordning. Frågor som jag anser har plats som egna ärenden. Bland annat har länsstyrelsen kontaktat Karlskrona kommun med information om det allvarliga vattenläget. Tydligen ser det lika illa ut nu i december som det gjorde under 2018, när torkan var som värst. Det här är något som varje kommun i länet måste arbeta aktivt med under hela året. Det går inte att sätta in snabba åtgärder mitt i sommaren när situationen är ännu mer alarmerande. Det här vill vi ha mer information kring och därför kommer vi att begära det under nästa ksau.

I flera moderatstyrda kommuner, samt i Sölvesborg, har man infört så kallad mikro-catering. Det går ut på att den som beställer hem mat från en restaurang även ska kunna beställa vin eller öl tillsammans med maten. Det här är något som vi moderater kommer att titta närmare och jobba för i Karlskrona. Jag flaggade för det här under pressträffen efter ks i tisdags, vilket de också skrev om. (se länk)

https://etidning.blt.se/483/BLT/372005/2021-01-20/18185847/Nytt-stodpaket-pa-gang-i-mangmiljonklassen

Vi fortsätter förstås att hålla våra moderata gruppmöten digitalt. Många av oss arbetar hemifrån och det är nog något vi får fortsätta med ett bra tag till.

Till alla er som dagligen kämpar för att vi ska ta oss igenom den här tiden, vill jag återigen säga: Tack!

Camilla