8 februari, 2021

Carl-Görans Måndagsbrev

Måndagsbrev den 8 februari, 2021.

Inget svar från kommunalrådet

På det senaste sammanträdet med kommunfullmäktige ställde jag en fråga till kommunalrådet Börje Dovstad (L). Jag ville veta varför han inte har tagit upp frågan om investeringsmedel till en konstisbana. Det var en enhällig kultur- och fritidsnämnd som beslutade att hänskjuta ärendet till budgetberedningen.

Herr Dovstad är ansvarigt kommunalråd för denna nämnd. Till min förvåning ville inte herr Dovstad svara på detta, utan han meddelade att han återkommer vid nästa kommunfullmäktige.

Miljötaxan

I samband med att vi behandlade verksamhetsplanen för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, framgick det av handlingarna att kommunen ska få en ny miljötaxa inför 2022. Detta är ett löfte som den styrande minoreteten har lovat länge.

Jag noterade (i TV 4:s morgonprogram i söndags morse) att frisörerna i Göteborg är irriterade över hur kommunen tar ut avgifter av enskilda småföretagare.

Där var det fem frisörer i samma lokal, som fick betala varsin avgift trots att kommunen endast gjorde ett besök som för samtliga av de fem företagarna tog en timme. Avgiften hamnade på drygt 4 500 kronor per företagare. Det är inte bara i Göteborg det ser ut så här, utan på flera platser i vårt land. Det måste till en förändring av miljötaxans utformning, om det ska vara möjligt att bedriva företag i framtiden.

Kommunernas timtaxa är alldeles för hög. Jämför vi den taxan med vad en frisör eller enskild liten verkstad kan ta ut i timmen, måste kommunerna se över sina taxor och kanske jobba på ett annorlunda sätt i framtiden.

Jag anser att det krävs ett stort omtag inom detta taxesystem. Det som också är viktigt är att riksdagen ser över miljöbalken, för att kommunerna ska kunna utföra inspektionerna på ett enklare sätt. Det känns som att småföretag, utan egna specialister och miljöchefer, får betala ett högre pris än de stora företagen som har sina egna specialister. De flesta av landets kommuner har i dag en avgift på cirka 1000 kronor per timme. Småföretagarna själva kanske kan ta ut en timavgift på 600 till 850 kronor i timmen. Det är en jämförelse som talar för sig själv.

Äldreboendet i Nättraby

Karlskronahem ska bygga ett nytt äldreboende i Nättraby, intill det nuvarande boendet i Fredriksdal. Nu har bygglovet blivit överklagat av närboende och Länsstyrelsen har gått på de klagandes synpunkter.

När jag läser detta beslut från Länsstyrelsen, är min uppfattning att kommunen och Karlskronahem måste se sig efter en annan tomt i Nättraby. Det är en förutsättning för att det i nutid ska kunna byggas ett äldreboende i Nättraby.

Jag tycker att det området som var tänkt för en utbyggnad, istället kan göras om till ett naturområde. Det finns ett annat område i Fredriksdal (på andra sidan om nuvarande boende) som ur flera synpunkter är lämpligare att bygga på.

Studentbåten

På torsdag den här veckan, hoppas jag att vi kan fatta ett slutgiltigt beslut om att studentbåten inte ska få ett bygglov. Efter ett sådant beslut, kan båten avvisas från Handelshamnen vid de gamla oljecisternerna.

Carl-Göran Svensson

vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.