19 februari, 2021

Senaste nytt från Camilla

Karlskrona den 19 februari, 2021.

 

De senaste två veckorna har jag haft utvecklingssamtal med våra ledamöter i den moderata fullmäktigegruppen. Det är något som jag som gruppledare har en gång per mandatperiod och nu var det dags. Det var riktigt roligt att prata med var och en och få höra om deras mål och tankar med vårt politiska arbete framöver.

Det pågår ett omfattande arbete med den nya översiktsplanen, ÖP 50. Vi har nu haft möjlighet att lämna våra synpunkter, som vi har enats kring inom den moderata fullmäktigegruppen. Det är ett arbete som görs kontinuerligt och som i grund och botten handlar om hur Karlskrona ska se ut i framtiden. Mycket handlar om att vi ska bli fler invånare och då behöver kommunen också anpassas för det.

För en vecka sedan arrangerades den årliga näringslivsgalan Guldeken. I vanliga fall hålls galan på hösten med prisutdelning för vinnande företag i olika kategorier, middag, mingel och underhållning. Så blev det inte i höstas och istället arrangerades galan digitalt nu i februari. Jag tycker att det blev riktigt lyckat och arrangörerna lyckades till och med få till ett digitalt mingel. Det går naturligtvis inte att jämföra med hur det brukar vara och det är bara att hoppas att det kan bli en riktig Guldekengala, med fysisk närvaro, nästa gång.

Kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero har uttryckt att krisledningsnämnden ska avvecklas eftersom Coronaläget har förbättrats. Vi har tidigare varit eniga i nämnden, men det är möjligt att vi fortfarande befinner oss i en situation då krisledningsnämnden behövs. Vi ser och hör hur stora delar av landet ökar och smittan sprider sig snabbt.

I tisdags hade vi sammanträde med kommunstyrelsen. Vi moderater lämnade två yrkanden tillsammans med Kristdemokraterna. Det är två viktiga frågor som vi anser måste utredas bättre. Det ena handlar om trafikstrategin i kommunen. Vi anser att många delar i den nya trafikstrategin kan upplevas som bilfientlig. Det är viktigt att människor som bor utanför tätorterna kan ta sig till centrum med bil och att de även kan parkera där. Annars är risken att de åker till andra kommuner för att handla och göra ärenden. Vårt andra yrkande handlade om Karlskronahem som vill bygga ytterligare 200 lägenheter, trots att de inte har lyckats med ett tidigare uppdrag om att bygga 400 lägenheter. Vi anser att de först måste ro det projektet i land innan de får ett nytt ägardirektiv. Dessutom anser vi moderater att även privata aktörer ska få chansen att bygga på den mark som finns att ta i anspråk. Här yrkade vi på en återremiss för att få en redovisning av bostadsbolaget om bättre planering och finansiering.

Nästa vecka är det sportlov och det här året stannar jag och min familj naturligtvis hemma och i närområdet. Som det ser ut nu kan ju vädret inte bli bättre för vinteraktiviteter utomhus.

Som vanligt påminner jag om att ni ska vara rädda om varandra, hålla i och hålla ut!

Camilla