5 februari, 2021

Senaste nytt från Camilla

Karlskrona den 5 februari, 2021.

Det är riktigt roligt att Moderaterna nu ökar i hela landet. Det visar Novus mätningar för tredje gången i rad och siffrorna visar att vi nationellt ligger på 23,1 procent. Det gör oss just nu till landets näst största parti.

Nu ska vi fortsätta att växa här i Karlskrona också och det märks att vår lokala politik gör skillnad i flera frågor. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbeta inom ett flertal områden. Några av dessa är att jobba för en ökad trygghet i centrum, minskad segregation inom hela kommunen och att fortsätta stötta företag och föreningar under den fortsatta pandemin.

I veckan tog vi ett gemensamt politiskt beslut i krisledningsnämnden, om att tillföra ett nytt stödpaket på totalt 9,8 miljoner kronor. Det bekymmersamma läge som vi fortfarande befinner oss i, gör att näringsliv och föreningsliv behöver allt stöd vi kan ge. Med det här stödpaketet underlättar vi för många företagare genom slopade tillståndsavgifter och markhyror. Samtidigt vill vi belöna kommunens medarbetare som fortsätter göra ett fantastiskt arbete i dessa pandemitider. För andra gången får de en gåva i form av ett presentkort på 450 kronor, som gynnar våra lokala handlare.

Under gårdagen hade vi ännu ett digitalt sammanträde med kommunfullmäktige. Jag hade lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero där jag ville veta hur hon tänker kring den pågående nationella satsningen på höghastighetsjärnvägar och ny stambana. Jag anser inte att hon har agerat tillräckligt kraftfullt och verkligen jobbat för att även vi i det sydöstra hörnet av Sverige kommer att få del av denna gigantiska satsning. Utredningar har också visat att de 205 miljarder kronor som är beräknade kostnader inte kommer att räcka. Dessutom är kostnaden inte ekonomiskt försvarbar i förhållande till tidsvinsterna. Jag ville bland annat veta varför hon som kommunalråd inte har uppvaktat regeringen och jobbat för att Karlskrona och Blekinge får vara med i den nya dragningen. Sandra Bizzozero anser inte att man på kommunnivå kan agera i frågan och hänvisar till det nätverk för hela Sydsverige som Blekinge ingår i. Jag anser fortfarande att styret inte har agerat i frågan och sett till att Karlskrona får vara med på ett hörn av den nya infrastrukturen.

En annan fråga som jag är bekymrad över är att Turistbyråns lokaler på Stortorget är uppsagda. Vissa av de anställda ska flytta in i kommunhuset, men var själva Turistbyrån ska ligga och ta emot besökare är ännu inte klart. Jag tycker det är viktigt att vi har bra lokaler med centralt läge för den här verksamheten.

Vi fortsätter förstås att arbeta digitalt. Nu går vi mot ljusare tider och väntar nu på att pandemin ska klinga av. Håll ut och håll avstånd!

Camilla