22 februari, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

Måndagsbrev den 22 februari, 2021.

 

VA på landsbygden

Många av kommunens fastighetsägare på landsbygden har inte kommunalt vatten och avlopp (VA).

Det är egentligen inte konstigt att det är så, eftersom det skulle bli alldeles för dyrt att dra ledningar till samtliga fastigheter. Dessutom måste man ställa sig frågan om det är optimalt ekonomiskt och miljömässigt.

På senare år har det gjorts stora framsteg i tekniken med utveckling av olika VA-lösningar och flera av dessa är beprövade med stor framgång. Om vi ska kunna utveckla landsbygden positivt, så att fler människor kan flytta ut från städerna, behöver vi också lösa problemen med VA-situationen i samband med nybyggnation eller renoveringar av äldre hus. Det finns flera gamla hus som skulle kunna användas på ett bättre sätt än var som görs i dag.

På senaste sammanträdet med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tog jag upp frågan för att få den belyst av kommunens miljöavdelning senare i vår.

Velia Ekström, som är en av Moderaternas ledamöter i nämnden, ställde frågan om hur vi ska få tillräckligt med ström för att ladda elbilarna till 100 procent. Hon berättade bland annat att kapaciteten inte finns på Trossö för närvarande. Svar på detta kommer senare i vår.

 

Bostadsbyggandet

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade sitt bokslut för 2020. Av detta kan jag konstatera att tjänstemännen har gjort ett mycket bra jobb. Tyvärr hjälper det inte att vi får nya planer med mera, när politiken inte lyckas med att förverkliga alla byggplaner i vår kommun. Nedan är en sammanfattning av startbesked, slutbesked och handläggningstider.

Handläggningstider har blivit längre under 2020 jämfört med 2019. En ökning från 16 dagar till 29 dagar i snitt. Detta förklaras med Covid 19, då det är många fastighetsägare som gjort mindre tillbyggnader som kräver bygglov under pandemin 2020.

Det är viktigt att kommunen återgår till den korta handläggningstiden, så att vi kan ge bra service till kommunmedborgarna. Det var länge sedan vi hade handläggningstider som är längre än snittet i riket.

Under 2020 ökade antalet antagna detaljplaner från 11 till 14. Tyvärr har inte Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna lyckats med att öka byggandet i kommunen, trots att det är fler invånare som bosätter sig i Karlskrona.

Kommunalrådet Magnus Larsson har lite att jobba med i politiken om Karlskrona ska bli en attraktiv kommun som fler vill flytta till. Det räcker inte att tala om hur många planer som kommunen gör, det krävs verkstad för att genomföra detta också. (Se tabellen.)

 

  2018 2019 2020 Målsättning Riket
Antal bostäder med startbesked 318 189 111 Ska öka  
Antal bostäder med slutbesked 180 213 166 500 bostäder  
Invånare totalt 66 675 66 622   70 000 till 2020  
Handläggningstid antal dagar 15 16 29   21

 

Årsmöte

Nu börjar tiden för föreningsårsmöten. Min egen moderatförening, (Ramdala och Sturkö) har ett digitalt årsmöte torsdagen den 18 mars klockan 18.00.

Carl-Göran Svensson, vice gruppledare, Moderaterna i Karlskrona.