5 mars, 2021

Senaste nytt från Camilla

Karlskrona den 5 mars, 2021.

Så har vi då tagit oss in i mars månad efter ett sportlov som avslutade februari. För mig var det en vecka med ganska mycket arbete, men jag hann också med att vara ute i det sköna vintervädret.

Den här veckan har det hunnit hända en hel del. Vi har fortfarande en aktiv krisledningsnämnd, trots att det var tal om att lägga ner den förra veckan. Men med tanke på den fortsatta smittspridningen har nu rätt beslut fattats. Det betyder att vi nogsamt fortsätter att följa pandemins framfart och vi som sitter med i krisledningsnämnden träffas kontinuerligt. Digitalt förstås.

I tisdags fick jag veta att det politiska minoritetsstyret har haft möte om Internationella Engelska Skolan, IES. Det här läste jag om på ledarplats i måndagens BLT. För mig är det helt orimligt att styret låter bli att bjuda in oss för samtal. Det här är en fråga som vi moderater har drivit under lång tid och därför bör vi samarbeta i frågan om skolans framtida etablering i Karlskrona. För oss är det också viktigt att skolan förläggs med centralt läge vilket styret inte har förordat. Jag skrev ett pressmeddelande under tisdagen och BLT publicerade samma dag en artikel om det.

https://etidning.blt.se/483/BLT/386395/2021-03-03/19036667/Politisk-diskussion-om-valet-av-plats-for-nya-engelska-skolan

Under torsdagen var det dags för ännu ett digitalt sammanträde med kommunfullmäktige.

Vi moderater var aktiva i debatterna och viktiga frågor som jag själv debatterade om var räddningstjänsten, som behöver mer pengar för att kunna bibehålla det brandskydd som vi har i dag och som vi så väl behöver. Karlskrona är en kommun med mycket landsbygd och skogsbygd och därför behöver vi de deltidsbrandstationer som vi har i dag.

Men på frågan som jag ställde under frågestunden, fick jag inget relevant svar från kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero (S), som mest pratade om en förstudie som ska göras och vikten av samarbete.

Trafikstrategin anser jag har en hel del bilfientliga inslag. Vi bor i en kommun med mycket landsbygd och invånarna om bor där ska ha goda möjligheter att köra bil till skola, arbete, aktiviteter, handel med mera. Dessutom måste bilisterna få tillgång till goda parkeringsmöjligheter i centrum och tätorterna. Annars är risken stor att de söker sig till närliggande kommuner där biltrafiken ges större möjligheter. Det förslag som har presenterats behöver därför göras om och vi moderater yrkade därför på återremiss. Debatten blev lång och de olika anförandena från flera partier var helt orimliga.

Eftersom hela sammanträdet drog ut på tiden var det några av ärendena som bordlades till nästa fullmäktige.

Vi har ett bra samarbete i vår moderata fullmäktigegrupp, med stor delaktighet och stort engagemang. Det märks i vårt sätt att jobba och det är många moderater som syns i fullmäktigedebatten. Vi har också ett bra samarbete med Kristdemokraterna, som vi har en valteknisk samverkan med.  Det gör att det politiska arbetet blir intressant, spännande och roligt och att vi för oppositionspolitiken framåt. Dessutom bäddar det för ett borgerligt styre nästa mandatperiod, vilket ser ut kunna bli verklighet med vårt hårda arbete och om våra opinionssiffror håller i sig. I dagens opinionsundersökning från Demoskop är vi moderater det största partiet. Nu kör vi så det ryker!

Fortsätt att vara rädda om varandra, håll i och håll ut.

Camilla