13 september, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

Den 13 september, 2021.

 

Valet närmar sig

Nu är det mindre än ett år kvar till valdagen. Jag noterade i helgen att Moderaterna kan få 34 procent av väljarkåren i september 2022. Det låter förstås glädjande, men man måste ta alla dessa opinionsundersökningar med ett nypa salt. Det är resultatet på valdagen som räknas. Som valarbetare vet vi alla att det är hårt arbete som gäller och att vi har roligt under valrörelsen. Då vinner vi valet i september 2022.

Förra veckan hände detta inom politiken

I min egen nämnd, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, återemitterades miljötaxan efter förslag från Moderaterna och Kristdemokraterna. Som förslaget är utformat nu finns det för många osäkerhetsfaktorer. Vår återremiss innebär att förvaltningen ska beskriva följande synpunkter innan vi går till beslut:

 • Hur påverkas organisationen på miljöförvaltningen?
 • Ärendet ska kompletteras med yttrande efter möten med organisationer.
 • De nya taxorna ska redovisas i förhållande till de gamla taxorna.
 • Vad är skillnaden för företagen, mellan Rättviksmodellen och liggande förslag?

Ett förslag i den nya taxan är bland annat att du som vill anlägga en kompost på din fastighet, ska betala 300 kronor till kommunen. I dag är det gratis. När man gör en miljöinsats, som till exempel att kompostera, anser vi moderater att det även i fortsättningen ska vara gratis.

Höstkampanj

Moderaterna startar nu årets höstkampanj som pågår mellan den 11 september och den 10 oktober. Du som vill hjälpa till anmäl dig till caroline.lindheimer@karlskrona.se eller mobil 070-930 48 26.

Arbetet med kommunalt handlingsprogram

Du som är medlem i någon av Karlskronas moderatföreningar erbjuds nu att delta i någon av våra arbetsgrupper, som under hösten kommer att arbeta med politikutveckling. Grupperna ska aktivt arbeta med frågor inom sina respektive områden. Den här satsningen gör vi för att ta fram konkreta förslag och strategier som vi ska gå till val med.

Om du vill medverka genom att ingå i någon av grupperna, kontakta caroline.lindheimer@karlskrona.se senast söndagen den 19 september. Ange också vilken grupp eller vilka grupper du vill vara med i.

De olika gruppernas ansvarsområden är:

 • Skola/utbildning/barnomsorg
 • Bostäder, bostadsbyggande
 • Trygghet
 • Välfärd
 • Skötsel av kommunen, driften
 • Kultur och fritid
 • Jobb i stället för bidrag
 • Miljö och klimat

Till sist

Den gångna helgen gjorde jag ett besök hos Östra Blekinge Hembygdsförening i Jämjö. Där informerades om utgrävningen i samband med nya E 22:an. Det är många intressanta föremål som har hittats. Efter det besöket fortsatte vi till Kustvägen där flera gårdsbutiker hade öppet med försäljning av lokala produkter. I år var det många människor ute och handlade lokalt. Det blev även ett besök i Kristianopel där vi intog en god lunch på Sött o Salt.

Kyrkoval

På söndag är det kyrkoval. Själv ska jag gå och rösta och naturligtvis kommer jag att rösta på Borgerligt alternativ. Lokalt lägger jag min röst på Levande kyrka i Jämjö.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona