21 december, 2021

Carl-Görans måndagsbrev

22 november, 2021.
✅KOMMANDE VECKA
Den här veckan blir det några politiska möten fysiskt, jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta med det nu. Veckan inleds med en diskussion om kommunens översiktsplan som nu börjar gå mot sitt slut. Den har varit ute på remiss hos myndigheter och allmänheten har lämnat in sina synpunkter. Enligt uppgift jag fått, kommer den att antagas i maj eller juni 2022. Arbetet med att ta fram den har varit intensivt. Min uppfattning är att det har tagit lite för lång tid. Den politiska minoriteten har inte haft speciellt högt tempo i arbetet.
Det finns fortfarande en del att diskutera i förslaget. En del områden med bördig jordbruksmark bör vi se över. För att få en bra övergång mellan bebyggelse och jordbruksmark måste det finnas vissa skyddszoner. Med det menar jag att man lämnar ett område (som inte bebyggs) för till exempel jordbruksmark eller industriområden.
I den nu gällande översiktsplanen finns det ett fåtal LIS-områden och det är viktigt att vi även i denna plan tar fram sådana områden. Nu är det väl lite oklart vad som gäller med den överenskommelse som är gjord mellan centern och Socialdemokraterna.
✅VI BEHÖVER BYGGA MER
För att Karlskrona ska utvecklas och få fler skattebetalare, måste vi få i gång byggnationen även på landsbygden och i de kustnära områdena. Vi vet att många människor vill bo där och då måste vi som kommun också skapa förutsättningar för det.
I dag är det en trend att speciellt barnfamiljer vill flytta från de större städerna ut på landsbygden. Ska kommunen kunna ta del av denna utflyttning, då måste vi också ha en planberedskap för fler villatomter. Kommunen har köpt ett stort område i Öljersjö/Tornäs-området som ska utvecklas till nya bostäder. Nu gäller det att sätta spaden i marken omgående och att kommunens olika förvaltningar jobbar gemensamt för att utveckla detta område med nya bostäder. Som jag ser det, kan det bara ske om kommunen delar upp detta i mindre områden och låter olika entreprenörer utveckla det. Så har många framgångsrika kommuner gjort för att öka bostadsbyggandet i sina kommuner. Det handlar inte bara om att köpa mark, man måste även snabbt komma i gång med produktion av nya bostäder.
För några år sedan köpte kommunen mark i Jämjö för att kunna öka byggnationen där. Då var kommunalrådet Magnus Larsson (C) stolt över att kommunen hade köpt mark och hans kommentar var: ”nu ska vi bygga ut Jämjö”. Tyvärr har det inte hänt något där ännu. Detta är ett område som jag tror hade kunnat varit i gång för länge sedan, om olika byggentreprenörer hade fått möjlighet att utveckla det och bygga villor på.
✅VARFÖR SKÖTER INTE KOMMUNEN SINA FASTIGHETER?
I helgen hade jag ett samtal med en invånare i Ramdala, angående rengöring av kommunens fastigheter. Det kan eventuellt vara Karlskronahem. Ramdala ligger lågt och det krävs att dagvattenledningar är i bra skick för att minska översvämningarna. Enligt uppgift har vägföreningen spolat sina ledningar så att dagvattnet kan passerar genom dessa. Vid den gamla förskolan i samhället finns det i dag stora mängder löv som har samlats och kommit ned i dagvattenledningssystemet. När personalen kontaktar kommunen, får de till svar att göra en felanmälan. Det vet vi alla, att det kan ta tid. Sedan är det ju ingen felanmälan, utan här handlar det om att kommunen som fastighetsägare ska hålla rent på sina tomter, precis som alla privata fastighetsägare. Sköter inte kommunen detta finns det stora risker för vattensamlingar ända upp till E 22:an vilket har inträffat förut.
Carl-Göran Svensson
Vice gruppledare
Moderaterna Karlskrona