15 mars, 2022

Carl-Görans måndagsbrev!

Måndagsbrev den 14 mars, 2022.

 

Studentbåten

Nu får vi hoppas att turerna kring Studentbåten i Karlskrona är över och att den flyttas från Handelshamnen. För mig har Studentbåten varit en skamfläck för Karlskrona kommun och det har inte varit roligt att visa upp denna fula båt för turister och Karlskronabor. Det har varit många föreläggande på båten, en del har rättats till, men långt ifrån alla. Jag tycker det är tråkigt när man som företagare inte kan respektera de lagar som finns.

Självklart ska man ha rätt att pröva alla beslut, men i det här fallet anser jag att man har gått för långt. Bland annat var det avslag på ett bygglov som sedan överklagades och den sökande förlorade målet. Sedan gör man om processen en gång till och då tycker jag att man utnyttjar situationen i onödan. Det är bara att hoppas att Studentbåten lämnar Karlskrona och att vi kan få en mer njutbar plats där vi kan se ut över Handelshamnen mot Hattholmen.

Utvecklingen av Hattholmen kan nu börja planeras och vi vet att det tar lång tid att utveckla nya områden för bostäder och verksamhet, med allt från miljösanering till slutlig byggnation.

Omval av ordförande i M-föreningar

Moderatföreningarna i Ramdala/Sturkö och Jämjö har haft årsmöte i helgen. Undertecknad omvaldes i Ramdala/Sturkö och Morgan Kullberg i Jämjö.

Så här ser den nya styrelsen ut i respektive förening:

Ramdala Moderatförening:

Ordf. Carl-Göran Svensson, vice ordförande Michael Turbin, ledamöter Kerstin Johansson, Marianne Ivarsson, Johan Åkesson, Charlotte André, Patrik Skoog och Jan Westerberg. Till seniorer ansvarig valdes Christel Hammar Malmgren

Jämjö Moderatförening:

Ordf. Morgan Kullberg, v. ordf. Gustav Nilsson, kassör Lennart Ivarsson, ledamöter Henrik Persson, Henrik Olofsson, Andreas Jelgard, Peter Jörgensen och Emma Johannesson

Årsmötena gästades av oppositionsrådet Camilla Brunsberg som talade om läget i världen och tryggheten hemma i Karlskrona.

Gemensam skrivelse

På de båda årsmötena, beslutade vi att skicka en gemensam skrivelse till Affärsverken angående trädgårdsavfall.

I dag går det bara att transportera trädgårdsavfall till Mältan i Bubbetorp. Det finns inga andra uppsamlingsplatser i övriga kommunen. Ett alternativ är att hyra en container. För att öka tillgängligheten, så att fler kan lämna sitt trädgårdsavfall, kan resurserna nyttjas bättre. Till exempel så anser vi att det ska vara möjligt att lämna trädgårdsavfall vid återvinningsstationen i Jämjö. Det skulle spara många kilometer för de boende i området och bli en stor miljöinsats för samhället.

Vi tror att vi kan få fler människor att lämna in sitt trädgårdsavfall om en lastbil hämtar det på återvinningsstationen. det på återvinningsstation. Det som händer i dag är att många eldar sitt trädgårdsavfall på tomten. Vi vet av erfarenhet att det ökar risken för gräsbrand, när vårsolen sticker fram. Om avfallet dessutom är fuktigt, så ökar rökmängden till grannarnas obehag.

 Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona