11 april, 2022

Carl-Görans måndagsbrev!

Måndagsbrev den 11 april, 2022.

Kretsårsmötet

Förra veckan höll Karlskrona Moderatkrets årsmöte. Carl-Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, inledde med att informera om hur Moderaterna i region Skåne jobbar inför valet. Han tog upp frågor som berör oss alla med den uppkomna situationen i Ukraina.

Vi kommer att möta en framtid med höga bränslepriser, energipriser och matkostnader för befolkningen, det kommer att vara ansträngt för många familjer och företag med den situation som världen befinner sig i nu, var en slutkommentar från Carl-Johan Sonesson i sitt anförande.

Kretsårsmötet omvalde Carl-Göran Svensson till kretsordförande och Caroline Boltenberg som förste vice kretsordförande. Julia Melander nyvaldes till 2:e vice kretsordförande.

TILL LEDAMÖTER VALDES:

Sophia Ahlin, Skärgårdsmoderaterna

Camilla Brunsberg, Lyckeby moderatförening

Camilla Hansson, Karlskrona Norra moderatförening.

Morgan Kullberg, Jämjö moderatförening

Lars-Göran Forss Nättraby moderatförening

Agneta Frazer Karlskrona moderatförening

William Bergström Svensson  MUF

Annika Hansson, Moderatkvinnorna

Ulla Thurbin, Moderata seniorer

Kretsårsmötet antog också ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för kommunen.

Ny entré till staden

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar nu med ett nytt förslag på hur vi ska angöra Trossö. Förslaget innebär att infartsleden flyttas en liten bit väster ut mot järnvägsspåren. Detta möjliggör att det friställs ytor mot vattnet i öster för cykel och gående. Gatan kommer att byggas om till en stadsgata, bland annat för att sänka hastigheten och minska på bullret för att kunna utveckla området med till exempel bostäder på Hattholmen och nuvarande bostadsområden. Enligt förslaget kommer det att bli kanaler för genomströmning av vattnet. Bron kommer att bli något högre, tyvärr kommer det inte att underlätta för skärgårdstrafiken då bron vid järnvägen inte förändras, men inför framtiden är det bra att det finns med i underlaget nu.

Enskilda avlopp

Under ett års tid har miljöavdelningen bedrivit ett projekt där fastighetsägare som haft dåligt avlopp anmält detta själva till miljöavdelningen, och då har man inte behövt betala anmälningsavgift. Försöket har mottagits väl tycker jag. Det är bättre att ge en morot till medborgarna än komma med piskan och på byråkratiskt sätt kräva ett nytt avlopp.

Strategi för Karlskrona

På onsdagskvällen var jag och representerade nämnden vid ett samrådsmöte angående frågan om ”En ny Strategi för Karlskrona”. Det var Gehls Architects representanter Malin Nilsson och Henriette Vamberg som presenterade förslaget. Först inledde vår förvaltningschef Kristina Stark med att informera om den utveckling om skett i staden sedan förra Gehl-rapporten.

I det förslag som nu är på väg fram fortsätter man att arbeta vidare på den tidigare strategin för att utveckla staden. Något som är viktigt i detta arbete är att vi måste få mera puls i stadskärnan. Det kommer med att största sannolikhet att bli mera köp med E-handel och då är det viktigt att vi kan möta denna förändring med ett levande centrum. Kanske lekplatser på Ronnebygatan för de minsta, så att föräldrarna kan gå på caféer eller handla. Det är också viktigt när man gör denna förändring, att människor som till exempel har ett funktionshinder kan nyttja gatulivet.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona