25 april, 2022

Carl-Görans måndagsbrev

Kriget fortsätter. 

Trots vädjan från världens demokratiska länder fortsätter Putin att kriga och mörda invånarna i Ukraina. Det är ett fruktansvärt krig som vi får uppleva på 2000-talet. Jag trodde att världens ledare hade lärt sig något om vad som hänt i vår historia, men tyvärr hade jag fel. När man hör Putin säga; att inte en fluga ska komma in eller ut från stålverket, då har man ingen medkänsla för sina medmänniskor. Invånarna i Ukraina står upp för sitt land trots den svåra situation de befinner sig i. Vi i Sverige och Finland blir hotade av Ryssland om vi går med i Nato, enligt uppgifter i media. Att ett annat land ska bestämma över oss i Sverige, hur vi vill trygga vår säkerhet för medborgana, är självklart vårt eget ansvar. Vi är säkert många som vet vad som hände i Baltstaterna i början av 90-talet. Vi trodde nog att det kalla kriget var avslutat efter det som hände då. Tyvärr var det fel och i stället började den ryska staten rusta för ett nytt krig. Det som nu händer har påverkat en hel värld, med höjda energi- och matpriser till exempel. Men det värsta av allt är alla dessa människor som blir mördade, skadade och lidande.

Manifestationer i Karlskrona

I Karlskrona har vi inlett måndagsmöten, som stöd för den ukrainska befolkningen. Inte trodde jag, när vi avslutade manifestationerna för Litauens folk, att vi 30 år senare skulle få uppleva detta en gång till. Det är glädjande att så många Karlskronabor har ställt upp vid manifestationerna. Som det ser ut nu kommer vi att fortsätta med dessa framöver.

Kommunfullmäktige på torsdag

Vi moderater har begärt en sakpolitisk debatt om segregationen i Karlskrona. Vi ser hur utanförskapet har ökat, med mer kriminalitet som leder till otrygghet i vår kommun. Det kommer med största säkerhet att bli en het debatt denna dag. Om du vill kan du följa debatten på Karlskrona kommuns hemsida.

För övrigt ska kommunfullmäktiges delegationsordning fastställas. Det är helt otroligt hur Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande inte släppt fram detta ärende till beslut tidigare. Om jag inte minns fel påbörjade vi samtal om en ny delegationsordning redan 2019. Det som har varit deras kritiska invändningar är, att de anser att talartiderna är för korta på bland annat den muntliga frågestunden. I den nya delegationsordningen ändras tiden från två minuter till en minut. Det kommer att innebära att fler får möjlighet att ställa frågor under de 30 minuter som är avsedda för muntlig frågestund.

Carl-Göran Svensson

Vice gruppledare

Moderaterna Karlskrona